[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Uyên Luka Toàn Bộ Chiến Lược Kinh Doanh Facebook Và TikTok Từ Con Số 0

Share Khóa Học Uyên Luka Tiktok

Nội dung khóa học

Bài 1: Mô hình Bánh Chưng Xanh trong kinh doanh online

Bài 2: Chiến Lược trong kinh doanh online

Bài 3: Chiến lược xây dựng hệ thống sản phẩm kinh doanh online: Tư duy tìm sản phẩm WIN

Bài 4: Tìm nguồn hàng Trung Quốc

Bài 5: Bí kíp làm content và landing page chạy quảng cáo

Bài 6: Quảng cáo TikTok Ads từ cơ bản đến nâng cao

Bài 7: Làm video quảng cáo trên TikTok Ads

Bài 8: Tuyệt chiêu quảng cáo TikTok Ads ép giá thầu vít đơn bằng “MA TRẬN TIKTOK ADS 2021”

Bài 9: Tuyệt chiêu vít đơn bằng công thức ma trận đa định dạng hiển thị và ma trận tài khoản theo múi giờ

Bài 10: Cách xây tài nguyên facebook ads bền vững và làm fanpage chuẩn với facebook

  

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn