[masp]VipUnica2021[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2021
[/mota]


[chitiet]

CHI TIẾT

DANH SÁCH CÁC KHÓA HỌC

01. HOCMAI.VN (12 khóa)

MÃ KH

Tên khóa học / Chuyên đề

Link học

Học thử


MÔN TOÁNKhóa 01

TOÁN 10 - THẦY LƯU HUY THƯỞNGKhóa 02

ÔN LUYỆN TOÁN 10 - THẦY NGUYỄN MẠNH CƯỜNG
MÔN VẬT LÝKhóa 03

VẬT LÍ 10 - THẦY PHẠM VĂN TÙNGKhóa 04

ÔN LUYỆN VẬT LÍ 10 - THẦY ĐỖ NGỌC HÀNew

Vật lí 10 - Thầy Nguyễn Thành Nam
MÔN HÓA HỌCKhóa 05

HÓA HỌC 10 - THẦY VŨ KHẮC NGỌCKhóa 06

ÔN LUYỆN HÓA HỌC 10 - THẦY VŨ KHẮC NGỌC
MÔN SINH HỌCKhóa 07

SINH HỌC 10 - THẦY ĐINH ĐỨC HIỀNKhóa 08

ÔN LUYỆN SINH HỌC 10 - THẦY ĐINH ĐỨC HIỀN
MÔN TIẾNG ANHKhóa 09

ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 10 - CÔ NGUYỄN KIỀU OANHKhóa 10

Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Mai Hương 
Tiếng Anh 10 - Cô Nguyễn Thị Phương
MÔN NGỮ VĂNKhóa 11

NGỮ VĂN 10 - THẦY PHẠM HỮU CƯỜNGKhóa 12

ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 10 - THẦY PHẠM HỮU CƯỜNG

02. HOC24H.VN (6 khóa)

MÃ KH

Tên khóa học / Chuyên đề

Link học

Học thử


01. CHƯƠNG TRÌNH CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 10Khóa 13

CHINH PHỤC KIẾN THỨC MÔN TOÁN LỚP 10 THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠTKhóa 14

CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 10 MÔN HÓA HỌC THẦY LÊ PHẠM THÀNHKhóa 15

CHINH PHỤC KIẾN THỨC LỚP 10 MÔN SINH HỌC THẦY THỊNH NAM 
02. CHƯƠNG TRÌNH LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10Khóa 16

KHÓA 2K3: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - TOÁN THẦY NGUYỄN TIẾN ĐẠTKhóa 17

KHÓA 2K3: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - SINH THẦY THỊNH NAMKhóa 18

KHÓA 2K3: LUYỆN THI NÂNG CAO LỚP 10 - HOÁ THẦY LÊ PHẠM THÀNH

03. MOON 2020 (5 khóa)

MÃ KH

Tên khóa học / Chuyên đề

Link học

Học thử

Khóa 19

VẬT LÝ 10 MOON  - THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNGKhóa 20

HÓA HỌC 10 MOON  - THẦY NGUYỄN ANH TUẤNKhóa 21

SINH HỌC 10 MOON  - THẦY PHAN KHẮC NGHỆ Khóa 22

TIẾNG ANH 10 MOON  - CÔ PHAN THỊ ĐIỆUKhóa 23

TOÁN HỌC 10 MOON  - THẦY ĐẶNG VIỆT HÙNG


04. EDUMALL.VN (4 khóa)


05. CÁC WEB KHÁC(1 khóa)

MÃ KH

Tên khóa học / Chuyên đề

Link học

Học thử

Khóa 28

VẬT LÍ 10 (2020) - THẦY CHU VĂN BIÊN
=================================================

📚CHƯƠNG TRÌNH HỌC TỐT 10 2021 (CƠ BẢN + ÔN LUYỆN)

MÔN TOÁN


TOÁN 10 - THẦY LƯU HUY THƯỞNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/Vvzke

TOÁN 10 - THẦY NGUYỄN PHỤ HOÀNG LÂN

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/MjxTF

ÔN LUYỆN TOÁN 10 - THẦY NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/hTijg


MÔN LÍ

VẬT LÍ 10 - THẦY PHẠM VĂN TÙNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/9TQ3E

 

VẬT LÍ 10 - THẦY NGUYỄN THÀNH NAM

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/6aLpd


ÔN LUYỆN VẬT LÍ 10 - THẦY ĐỖ NGỌC HÀ

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/5TKDL

 

MÔN HOÁ

HÓA HỌC 10 - THẦY VŨ KHẮC NGỌC

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/aRATo

 

HÓA HỌC 10 - THẦY PHẠM THẮNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/7ExF6


ÔN LUYỆN HÓA HỌC 10 - THẦY VŨ KHẮC NGỌC

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/3rxfw

 

MÔN SINH

SINH HỌC 10 - THẦY ĐINH ĐỨC HIỀN

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/IS0Cp

ÔN LUYỆN SINH HỌC 10 - THẦY ĐINH ĐỨC HIỀN (2018-2019)

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/aRb51

 

MÔN ANH

TIẾNG ANH 10 (HỆ 7 NĂM) - CÔ NGUYỄN THỊ MAI HƯƠNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/dawe3

 

TIẾNG ANH 10 (HỆ 10 NĂM) - THẦY NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/WBm9P

 

ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 10 (HỆ 7 NĂM) - CÔ NGUYỄN KIỀU OANH

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/JXsQs


ÔN LUYỆN TIẾNG ANH 10 - THẦY NGUYỄN TRUNG NGUYÊN

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/JsCq0

 

MÔN VĂN

NGỮ VĂN 10 - THẦY PHẠM HỮU CƯỜNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/LKZFA

ÔN LUYỆN NGỮ VĂN 10 - THẦY PHẠM HỮU CƯỜNG

Giới thiệu khoá học: https://tlot.cc/XvKGw


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]


Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn