COMBO AFTER EFFECTS

16 KHÓA 100K


TÊN KHÓA HỌC

LINK HỌC

Khóa 01. Làm chủ Canva.com cơ bản và nâng cao

Vào học

Khóa 02. Kỹ xảo phim với After Effect cho nghề dựng phim

Vào học

Khóa 03. Làm phim hoạt hình motion graphics & animation với after effects

Vào học

Khóa 04. Học làm kỹ xảo trong sản xuất video bằng ADOBE AFTER EFFECTS

Vào học

Khóa 05. Làm chủ Camtasia (biên tập video) cơ bản và nâng cao

Vào học

Khóa 06. After Effects Nâng Cao ( VFX Cơ Bản )

Vào học

Khóa 07. Text motion với After effect v2

Vào học

Khóa 08. Thiết kế và tạo chuyển động cho nhân vật hoạt hình bằng Photoshop và After Effects

Vào học

Khóa 09. Hiệu ứng kỹ xảo cơ bản với phần mềm Adobe After Effects

Vào học

Khóa 10. Xây dựng phim hoạt hình 2D chuyên nghiệp bằng After Effect

Vào học

Khóa 11. Shape motion với After effect

Vào học

Khóa 12. DỰNG MOVIE TRAILER - KỸ XẢO LOGO PARTICULAR VỚI AFTER EFFECT

Vào học

Khóa 13. Kỹ xảo slideshow với after effects

Vào học

Khóa 14. Sản xuất phim quảng cáo và hoạt hình 2D với Photoshop và After effects

Vào học

Khóa 15. Sáng tạo hiệu ứng Flash Fx: Khói - Nước - Lửa - Điện

Vào học

Khóa 16. HỌC AFTER EFECT VỚI HIỆU ỨNG GLITCH ANIMATION

Vào học

Khóa 17. Học kỹ xảo và Animation nhân vật trên Adobe After Effects

Vào học

Khóa 18. Xử lý video, hình ảnh và audio với Adobe Premiere, After Effects, Audition, Photoshop

Vào học