[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Và Tiktok (Mix) 2022 – STTT Version 3 của giảng viên Thắng Giáp Đức

Share Khóa Học Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Và Tiktok (Mix) 2022 – STTT Version 3 gồm những video bài giảng mới nhất 2022. Dành cho tất cả các nhà quảng cáo đặc biệt là đang chạy quảng cáo trên Facebook và TikTok, Dành cho các bạn muốn tối ưu hơn về quảng cáo, có hệ thống backup traffic lên đến 180 ngày để cả khi không chạy quảng cáo hoặc page bị vô hiệu hóa.

Share Khóa Học Tối Ưu Quảng Cáo Facebook Và Tiktok (Mix) 2022 - STTT Version 3

Bạn Sẽ Học Được Gì Sau Khóa Học

✅ Tối ưu quảng cáo Messenger ( giúp quảng cáo tìm đúng đối tượng là khách hàng thực sự bạn cần, retargeting lại khách hàng quan tâm nhưng chưa mua hàng … ).

✅ Tối ưu quảng cáo chuyển đổi.

✅ Xây dựng hệ thống backup traffic lưu trữ lên tới 180 ngày ( bạn hoàn toàn có thể tái sử dụng được khi chuyển sang page mới )

✅ Xây dựng hệ thống Dynamic Ads Pro và siêu hiệu quả như các sàn TMĐT đang làm.

✅ Xây dựng page có đối tượng khách hàng siêu chuẩn.

✅ Tiếp cận khách hàng đa kênh.

Nội Dung Khóa học

Chương 1. Messenger Facebook – STTT V3
Bài 1: Cơ chế áp dụng phương pháp
Bài 2: Xây dựng hệ thống bài bản
Bài 3: Hướng dẫn triển khai chi tiết
Bài 3.1: Backup Traffic cần chuẩn bị gì ?
Bài 3.2: Thiết lập Backup Traffic
Bài 3.3: Sử dụng Traffic Backup cho page mới
Bài 3.4: Cách đưa tự động phân loại và đẩy Traffic từ page mới lên hệ thống BM lưu trữ
Bài 3.5: Cách sử dụng Traffic phân loại cho page mới và retargeting
Bài 4: Chạy Ads Mess mà thông minh hơn Dynamic Ads của sàn TMĐT
Bài 5: Lưu ý
Chương 2. Chuyển đổi Facebook theo Marketing Funnel STTT V3
Bài 6: Marketing Funnel ( giải thích thêm )
Bài 7: Một số nội dung ở từng phần của Marketing Funnel
Bài 8: Hướng dẫn chạy quảng cáo tối ưu chuyển đổi theo Chương 3. Marketing Funnel từ event pixel
Bài 9: Tạo đối tượng hướng nội dung trong phễu MKT
Bài 10: Tính toán chi phí sơ bộ để chạy phễu MKT
Bài 11: Tối ưu khách hàng cũ bằng phễu MKT
Bài 12: Kết hợp giữa quảng cáo tin nhắn và chuyển đổi Facebook đồng thời theo Marketing Funnel
Bài 13: Ontop Google với phương pháp vận hành quảng cáo kết hợp phễu MKT
Bài 14: Cách làm – Ontop Google với phương pháp vận hành quảng cáo kết hợp phễu MKT
Bài 15: Tổng kết về phương pháp tối ưu chuyển đổi theo phễu MKT
Chương 3. Tối ưu landing – Tối ưu traffic chuyển đổi
Bài 16: Livechat landing đưa về Messenger khi chạy chuyển đổi.
Bài 17: Livechat landing đưa về Messenger khi chạy chuyển đổi nâng cao
Bài 18: Chuyển khách hàng từ landingpage khi chạy chuyển đổi về Messenger qua trang cảm ơn
Chương 4. Tối ưu chuyển đổi TikTok Ads, TikTok Shop Ads sử dụng đối tượng chéo giữa Facebook và TikTok
Bài 19: Nguyên tắc của phương pháp
Bài 20: Lấy đối tượng từ TikTok Shop Ads và sử dụng đối tượng đã trích xuất cho Faccebook
Bài 21: Dynamics Ads từ TikTok qua Facebook
Nguyên tắc của Retargeting từ TikTok sang Facebook
Chương 5. Update – TUT và cách ứng dụng hiệu quả nhất
Bài 22: Tối ưu phễu MKT tầng 2 với Ads Gr
Bài 23: Tăng tỷ lệ chuyển đổi với voucher và feedback
Bài 24: Tăng điểm chất lượng Fanpage
Bài 25: TikTok Ads – TikTok Shop Ads – Facebook Ads và sàn TMĐT
Bài 25: Click to Messenger siêu cấp vip pro


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn