[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]13,499,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
Khóa SEO Blueprint Của GTVSEO 
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa SEO Blueprint Của GTVSEO của giảng viên Vincent Đỗ và Nguyễn Huỳnh Diễm Trang

Share Khóa Học SEO Blueprint của GTVSEO vừa được tổ chức zoom xong gồm 10 buổi và được tặng sách SEO BLUEPRINT. Đây là khóa học được mong đợi nhất cho tất cả AE làm SEO từ chưa biết gì cho đến những SEOer có kinh nghiệm.Bạn Sẽ Nhận Được Gì Sau Khóa Học

✅ Phương pháp SEO hiệu quả, tiết kiệm và bền vững

✅ Chiến lược & Chiến thuật đạt ROI tốt nhất từ SEO

✅ Bản đồ xây dựng Website tối ưu UX và chuyển đổi

✅ Một bản vẽ SEO toàn diện từ A-Z

Ai Phù Hợp Với Khóa Học SEO Blueprint

✅ Chủ doanh nghiệp/ Start-up

✅ Marketing Manager

✅ Freelancer/ Cá nhân

✅ SEOer có kinh nghiệm

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: TỔNG QUAN QUY TRÌNH SEO – RESEARCH KEYWORDS
Buổi 2: PHƯƠNG PHÁP NHÓM KEYWORD & CÁCH XÂY DỰNG CONTENT MARKETING CHUẨN SEO GIÚP ĐÁNH BẠI ĐỐI THỦ
Buổi 3: THỰC HÀNH VÀ GIẢI BÀI TẬP RESEARCH KEYWORDS OUTLINE CONTENT
Buổi 4: Audit Content dẫn dắt user qua từng giai đoạn Customer Search Journey
Buổi 5: THIẾT LẬP XÂY DỰNG CẤU TRÚC WEBSITE DỰA TRÊN HÀNH VI NGƯỜI DÙNG
Buổi 6: THỰC HÀNH VÀ SỬA BÀI AUDIT CONTENT
Buổi 7: Tối ưu Onpage SEO cho Content Marketing A – Z
Buổi 8: Internal Link – Structure Data – Technical
Buổi 9: SEO Technical – Entity
Buổi 10: Entity – Schema – Local SEO

GTV SEO Bonus SEO technical – enity
Quà Tặng Ebook Blueprint
Kèm Theo Bộ Tài Liệu Khóa Học 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn