[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]5,625,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Khóa Python for Data Analysis & Machine Learning

Share Khóa Học Khóa Python for Data Analysis & Machine Learning cùng cole.vn là khóa học về Chương trình đào tạo PYTHON FOR DATA ANALYTICS AND MACHINE LEARNING được giảng dạy bởi Chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực Phân tích dữ liệu chuyên sâuMỤC TIÊU KHÓA HỌC
Nắm vững kiến thức cơ bản về Python: kiểu dữ liệu, cấu trúc, hàm, module, hướng đối tượng,... và ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu
Hiểu được cấu trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu và vận hành dữ liệu
Nắm được kiến thức về cách đọc, ghi và xử lý file Excel
Hiểu và thực hành được cách phân tích và xử lý dữ liệu bằng DataFrame
Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết về cách truy vấn dữ liệu, phát hiện vấn đề và xử lý dữ liệu , cách sử dụng công cụ Google Colab, Jupyter notebook và các thư viện thường dùng để làm phân tích dữ liệu trong python như: Pandas, Seaborn, Matplotlib ...
Học viên có được các kiến thức hiểu biết cơ bản về học máy trong phân tích dữ liệu
Giúp học viên nắm được khả năng phân tích bất cứ dữ liệu gì để trả lời các bài toán ứng dụng trong thực tiễn tại doanh nghiệp
Giúp học viên có đủ kiến thức nền tảng để học các khóa học nâng cao sau này về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning), Computer Vision, NLP
LỢI ÍCH KHÓA HỌC
Được hướng dẫn các kỹ năng mềm, kỹ năng phỏng vấn, viết CV, làm việc nhóm.
Có thể tham gia ngay vào các dự án phần mềm tại các doanh nghiệp, công ty lớn.
Nắm chắc được các kiến thức cơ bản và nâng cao về Python.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: 

- Lộ trình từ con số 0, nắm vững Python và ứng dụng Python trong phân tích dữ liệu: phân tích giá trị vòng đời khách hàng (Customer Lifetime Value), Dự đoán kinh doan, Rủi ro trong ngân hàng, tài chính, đo lường rủi ro tín dụng

- Hiểu được cấu trúc dữ liệu, mô hình dữ liệu và vận hành dữ liệu

- Khóa học cung cấp cho học viên (HV) những kiến thức cơ bản nhất về phân tích dữ liệu với Python

- Trang bị cho học viên các kiến thức cần thiết về cách truy vấn dữ liệu, cách sử dụng công cụ Google Colab, Jupyter notebook và các thư viện thường dùng để làm phân tích dữ liệu trong python như: K-means, KNN, Pandas, Seaborn,...

- Giúp học viên có thể phân tích bất cứ dữ liệu gì để trả lời các bài toán ứng dụng trong thực tiễn tại doanh nghiệp

- Giúp học viên có đủ kiến thức nền tảng để học các khóa học nâng cao sau này về trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (Machine Learning), Học sâu (Deep Learning), Computer Vision 

ĐỐI TƯỢNG HỌC VIÊN:

- Sinh viên nhóm ngành kinh tế kỹ thuật muốn ứng dụng Python để giải quyết bài toán phân tích dữ liệu

- Người đi làm muốn nâng cao kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu

- Nhà quản lý muốn làm chủ dữ liệu một cách nhanh chóng để kiểm tra kết quả công việc của nhân viên, đưa ra các chiến lược mới cho doanh nghiệp.

NỘI DUNG KHÓA HỌC: 


Buổi 1. Giới thiệu về Python
Giới thiệu về chương trình học
Mục tiêu đạt được của khóa học
Nội dung cơ bản về ngôn ngữ lập trình
Python & ứng dụng Python trong thực tế
Ví dụ về chương trình python crawl dữ liệu tỷ giá hối đoái từ trang chủ Vietcombank
Trao đổi, thảo luận
Buổi 2. Kiểu dữ liệu và biểu thức trong Python
Cấu trúc chương trình Python
Biến và các kiểu dữ liệu
Áp dụng các kiểu dữ liệu nào trong thực tế?
Thực hành biến và kiểu dữ liệu trên bộ dữ liệu tỷ giá hối đoái
Bài tập về nhà
Buổi 3. Cấu trúc điều khiển
Mở đầu
Các phép toán
Biểu thức điều kiện và vòng lặp
Thực hành tìm kiếm và cập nhật tỷ giá
Bài tập về nhà
Buổi 4. Hàm và Module
Cách thức hoạt động của hàm
Gọi hàm trong python
Biến cục bộ và biến toàn cục
Hàm lambda
Thực hành: Áp dụng hàm trong bài toán thanh toán quốc tế
Bài tập về nhà
Buổi 5. Hướng đối tượng trong Python
Lớp và đối tượng
Phương thức
Package và import
Thực hành: lớp và đối tượng
Bài tập về nhà
Buổi 6. Dữ liệu Excel
Các định dạng tệp vào ra thông dụng trong python
Excel và csv
Đọc file trên Local, Google Drive
Đọc dữ liệu các bảng trong file
Thực hành: đọc, ghi và xử lý file excel bài toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Bài tập về nhà
Buổi 7. Dữ liệu Excel (tiếp)
Ghi dữ liệu và lưu trên Local, Google Drive
Tạo format khi ghi dữ liệu
Thêm chart vào file Excel
Thực hành: đọc, ghi và xử lý file excel bài toán chênh lệch tỷ giá hối đoái
Bài tập về nhà
Buổi 8. Thu thập dữ liệu - Ôn tập
Giới thiệu về Web, HTML
Các công cụ thu thập dữ liệu
Thu thập dữ liệu với Selenium
Thực hành bài toán phân tích tỷ giá và xuất ra báo cáo
Buổi 9. Xử lý dữ liệu
Tầm quan trọng của dữ liệu và phân tích dữ liệu
Thu thập dữ liệu
Xử lý dữ liệu với thư viện pandas
Kiểu dữ liệu và thao tác trong Pandas
Đọc/ghi tệp dữ liệu
Buổi 10. Xử lý dữ liệu (tiếp)
Làm việc với DataFrame
Chèn, xóa, sửa dòng và cột trong DataFrame
Sắp xếp dữ liệu trong DataFrame
Xử lý dữ liệu thiếu
Làm việc với text
Buổi 11. Xử lý dữ liệu (tiếp)
Đối tượng Groupby
Ghép nối các DataFrame
Hợp nhất dữ liệu (Merge)
Pivot Table
Buổi 12. Thực hành xử lý dữ liệu
Thực hành xử lý dữ liệu bằng pandas
Buổi 13. Một số thư viện đồ họa
Trực quan hóa dữ liệu
Một số dạng biểu đồ thường gặp
Một số thư viện thông dụng
Thực hành cài đặt các thư viện và trực quan hóa một số nội dung
Buổi 14. Thư viện Matplotlib
Import thư viện
Các biểu đồ cơ bản
Ví dụ minh họa
Thực hành thư viện Matplotlib trên dữ liệu tỷ giá hối đoái
Buổi 15. Thư viện Seaborn
Lợi ích của Seaborn
Biểu đồ trong Seaborn
Ví dụ minh họa
Thực hành thư viện Seaborn trên dữ liệu tỷ giá hối đoái
Buổi 16. Phát hiện và xử lý dị biệt (Anomaly/Outlier)
Vấn đề Anomaly/Outlier
Phương pháp xử lý
Ví dụ minh họa
Thực hành xử lý Anomaly/Outlier trên dữ liệu tỷ giá hối đoái
Buổi 17. Phân tích dữ liệu thăm dò - Exploratory Data Analysis
EDA là gì
Mục đích và lịch sử của EDA
Một số biểu đồ trong EDA
Phân tích khám phá dữ liệu – EDA
Các hàm và phương thức hay dùng trong EDA
Ví dụ
Thực hành EDA trên dữ liệu tỷ giá hối đoái
Buổi 18. Học máy trong phân tích dữ liệu
Học máy và phân tích dữ liệu
Thuật toán học máy
Thư viện học máy
Thực hành: phân cụm tỷ giá bằng K-means và KNN
Buổi 19. Project tổng hợp
Buổi 20. Tổng kết khóa học
Tổng kết
Trao đổi thảo luận

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn