[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học TikTok Strategies & Growth Tips: Chiến lược tăng trưởng kênh TikTok của giảng viên Lê Tịnh Minh

Share Khóa Học TikTok Strategies & Growth Tips: Chiến lược tăng trưởng kênh TikTok là khóa học còn chia sẻ các bí kíp giúp bạn tối ưu thời gian và chi phí tăng trưởng kênh ngay từ đầu. Bạn có thể khai thác tối đa vai trò các nút chức năng, hiểu cách thuật toán vận hành nhằm chọn và triển khai concept phù hợp,… Để đến cuối khoá học, bạn sẽ có trong tay một kế hoạch xây dựng nội dung TikTok đầy đủ và bài bản.

Share Khóa Học TikTok Strategies & Growth Tips Chiến lược tăng trưởng kênh TikTok

Share Khóa Học TikTok Strategies & Growth Tips Chiến lược tăng trưởng kênh TikTok

Nội dung Khóa Học

Buổi 1 – Introduction
1.1 – Introduction
1.2 – Handout
Buổi 2 – The TikTok 101
2.1 – The TikTok 101
Buổi 3 – TikTok strategy
3.1 – Concept
3.2 – Content Category & Consistent
Buổi 4 – TikTok account
4.1 – Setting account & video
4.2 – Template: Setting a new account
Buổi 5 – Top recipes for video
5.1 – Top recipes
Buổi 6 – Plan for new TikTok channel
6.1 – Video content analysis
6.2 – Video delivery algorithm & Scoring algorithm
6.3 – Idea & Content optimization
6.4 – Technical
6.5 – Plan for new TikTok channel
6.6 – Template: Plan for new TikTok channel
Buổi 7 – Building a sustainable TikTok channel
7.1 – Community guidelines
7.2 – Examples of popular violation cases (P1)
7.3 – Examples of popular violation cases (P2)

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn