[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu của giảng viên Trần Minh Dũng Simplize

Share Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Trần Minh Dũng là khóa học tìm hiểu thị trường chứng khoán, các phương pháp đầu tư trên TTCK, giúp bạn quyết định một khoản đầu tư thành công.
Share Khóa Học Thợ Săn Cổ Phiếu Trần Minh Dũng Simplize

Bạn Nên Hiểu Thị Trường Trường Chứng Khoán Như Thế Nào?

 Thị trường chứng khoán là gì?

♦ TTCK là một bộ phận quan trọng của thị trường vốn

♦ Nhằm mục đích huy động vốn tài trợ dài hạn cho các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và Nhà nước để phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế hay cho dự án các nhà đầu tư.

 Vai trò thị trường chứng khoán 

♦ Với các doanh nghiệp

♦ Với nhà đầu tư

♦ Với nhà nước

 Cách kiếm tiền từ thị trường chứng khoán

♦ Chênh lệch giá

♦ Cổ tức

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Hiểu hết các phương pháp đầu tư trên TTCK

✅ Hiểu chất lượng QUALITY, Định giá VALUATION, Xu hướng giá,…

✅ Phân tích báo cáo tài chính, kinh tế vĩ mô

✅ Nhận biết những yếu tố quyết định đầu tư thành công

✅ Tự tay tìm được những công ty ” to the moon”, né những công ty rởm

✅ Biết cách phân tích hầu hết các công ty việt nam

✅ Tự tin bắt đáy, chốt lời

Hiểu chất lượng QUALITY, Định giá VALUATION, Xu hướng giá,...
Hiểu chất lượng QUALITY, Định giá VALUATION, Xu hướng giá,…

Nội Dung Khóa Hoc Thợ Săn Cổ Phiếu

Bao Gồm 8 Buổi Zoom Học ( 1 buổi/ 3 tiếng) và Kèm Theo Tài Liệu Slide Khóa Học 

Buổi 1: Xây dựng chiến lược đầu tư

Buổi 2: Nguồn tiếp cận thông tin khi đầu tư, Báo cáo tài chính

Buổi 3: Nguồn vốn, Gian lận báo cáo tài chính

Buổi 4: Phân tích ngành công ty trong sản xuất

Buổi 5: Phân tích ngành ngân hàng

Buổi 6: Phân tích những ngành tiện ích: Điện, Nước, khí tự nhiên, Dịch vụ chất thải

Buổi 7:  Phân tích kỹ thuật trong TTCK

Buổi 8: Chu kỳ kinh tế, đánh giá vĩ mô


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn