[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa học quảng cáo TikTok và TikTok Ads cơ bản của giảng viên Thắng Giáp Đức

Share Khóa học quảng cáo TikTok và TikTok Ads cơ bản Cùng Noti.edu.vn bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại.

Share Khóa học quảng cáo TikTok và TikTok Ads cơ bản Cùng Noti.edu.vn

Bạn học được gì sau khóa học

✅ Bạn sẽ biết cách: tạo tài khoản landing, mua tên miền, thiết kế landing cơ bản bằng template có sẵn, kết nối lưu trữ data đơn hàng.

✅ Bạn sẽ biết cách: setup hệ thống pixel, setup landingpage, setup shop …

✅ Bạn sẽ biết cách chạy quảng cáo trên TikTok bao gồm: Chạy quảng cáo chuyển đổi và chạy quảng cáo TikTok Shop

✅ Bạn sẽ biết nguyên tắc của một Video chạy ra đơn hiệu quả với phương pháp test thực tế. Từ đó bạn có thể lựa chọn nội dung để chạy quảng cáo.\

Nội Dung Khóa Học

Chương 1. Giới thiệu về TikTok Ads và TikTok Shop Ads
Bài 1: Tạo tài khoản quảng cáo TikTok cá nhân
Bài 2: Các loại mục tiêu quảng cáo trên TikTok
Bài 3: Để chạy quảng cáo TikTok thì bạn cần gì
Bài 4: Hướng dẫn tạo landingpage để chạy quảng cáo
Bài 4.1: Đăng ký tài khoản Landingpage
Bài 4.2: Nguyên tắc làm Landingpage để chạy quảng cáo
Bài 4.3: Tạo landingpage đơn giản
Bài 4.4: Tạo trang cảm ơn
Bài 4.5: Thiết lập lưu data
Bài 4.6: Gắn mã lên landingpage
Bài 4.7: Tên miền và trỏ tên miền về landingpage
Bài 5: Hướng dẫn cài đặt pixel
Bài 6: Upload tài sản lên tài khoản quảng cáo
Bài 7: Hướng dẫn chạy quảng cáo chuyển đổi
Bài 8: Chỉ số cần quan tâm khi chạy quảng cáo chuyển đổi
Chương 2. TikTok Shop Ads
Bài 9: Tạo TikTok Shop
Bài 10: Thiết lập TikTok Shop
Bài 11: Kết nối với channel TikTok
Bài 12: Quảng cáo sản phẩm trên TikTok Shop – Phần 1
Bài 13: Quảng cáo sản phẩm trên TikTok Shop – Phần 2
Bài 14: Quảng cáo sản phẩm trên TikTok Shop – Phần 3
Chương 3. Phần này rất quan trọng. Vui lòng xem thật kỹ
Mẫu quảng cáo
Thông tin về ngành
Chương 4. Update – Nâng cao – Tip hay khi chạy TikTok
Liên kết TikTok Shop và mở TKQC có chức năng quảng cáo của hàng
Livechat đưa khách hàng khi chạy chuyển đổi TikTok về Messenger cơ bản
Livechat landing TikTok Facebook chạy chuyển đổi về Messenger nâng cao
Chuyển khách hàng từ landingpage khi chạy chuyển đổi về Messenger qua trang cảm ơn

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn