[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Nền Tảng Về UI Design Cùng Telos.vn của giảng viên Mr. Khuê Đinh

Share Khóa Học Nền Tảng Về UI Design của giảng viên Khuê Đinh bao gồm những bài giảng mới nhất 2023. Khóa học UI Foundation là khóa học tập trung vào tạo dựng một nền tảng kiến thức cho các bạn quan tâm về mảng thiết UI/UX. Đến với khóa học này các bạn sẽ được chuẩn bị những kiến thức căn bản đầu tiên để tạo tiền đề cho việc tạo nên nhưng thiết kế website/mobile app thật chuẩn mực, thật bắt mắt sau này.

Share Khóa Học Nền Tảng Về UI Design Cùng Telos.vn

Tại Sao Bạn Nên Học Khóa này

✅ UI/UX design hiện tại là một ngành cần nhiều nhân lực có kỹ năng với mức lương và đãi ngộ tốt.

✅ Nền tảng là một điều thiết yếu đối với mọi lĩnh vực

✅ Bạn cần hiểu lý do đằng sau mỗi quyết định liên quan đến design để có thể thuyết phục khách hàng, hoặc các thành viên khác trong team.

✅ Bạn cần có những hiểu biết đủ để có thể làm việc hiệu quả với đội ngũ developer.

✅ Bạn cần một phương pháp cập nhật và lưu trữ thông tin để luôn có thể phát triển trong ngành

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Có được những nền tảng căn bản của UI Design: màu sắc, hệ thống chữ, hệ thống lưới, khoảng cách…

✅ Phương pháp làm việc hiệu quả với developer.

✅ Biết được lý do đằng sau mỗi quyết định design để thuyết phục mọi người tin vào thiết kế của mình.

✅ Phương pháp cập nhật và lưu trữ kiến thức, tìm cảm hứng hiệu quả.

Nội Dung Khóa Học

BUỔI 1
• Giới thiệu về cấu trúc khóa học
• Phương pháp tự học để có thể tiếp tục phát triển trong ngành UI design
• Phương pháp ghi chú, lưu trữ thông tin khoa học
• Một số thông tin cơ bản cần nắm khi design trên môi trường digital
BUỔI 2
• Tầm quan trọng của typography đối với UI Design
• Cách chọn font và kết hợp font để phù hợp với từng thiết kế
• Typography sử dụng trong design table
• Typography sử dụng như một yếu tố thẩm mỹ cho UI design
BUỔI 3
• Màu sắc trong thiết kế UI
• Contrast trong UI design
• Các cách để tạo nên một palette màu sử dụng trong UI design
• Semantic color system trong Figma
• Tìm hiểu về Darkmode
BUỔI 4
• Các nguyên tắc khi làm việc trong thiết kế UI
BUỔI 5
• Các component thường gặp trong UI
• Slot technique ứng dụng trong design table
BUỔI 6
• Giới thiệu cấu trúc một UI Library
• Cách tạo document cho một UI Library trong Figma
• Giới thiệu một số plugin, tips trick phụ trợ cho việc design một UI Library
BUỔI 7
• Bàn giao và phối hợp
• Những kiến thức và kỹ năng cần có để làm việc tốt với developer
• Sử dụng Chrome Developer Tool + Visbug để kiểm tra layout website
BUỔI 8
• Bài cuối khóa
• Trình bày sản phẩm đã chọn ở buổi 1
• Đánh giá và đề xuất hoàn thiện


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn