[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Làm Việc Năng Suất Hơn, Tự Động Hóa Công Việc Với Google Apps Script của giảng viên Nguyễn Đức Thanh

Share Khóa Học Làm Việc Năng Suất Hơn, Tự Động Hóa Công Việc Với Google Apps Script là khóa học nền tảng giúp bạn tự động hoá và mở rộng tính năng, kết nối giữa các công cụ của Google (Google Sheets, Google Docs, Google Slides, Google Mail, Google Calendar, Google Drives, …).Share Khóa Học Làm Việc Năng Suất Hơn, Tự Động Hóa Công Việc Với Google Apps Script

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Nắm vững kiến thức cơ bản về ngôn ngữ Google Apps Script

✅ Tự động hoá những thao tác cơ bản, tương tác được với một số dịch vụ trực tuyến của Google, đặc biệt là Google Sheets

✅ Hiểu và áp dụng Google Apps Script linh hoạt cho các trường hợp tự động hoá giữa các phần mềm của Google

✅ Làm việc năng suất hơn, tự động hoá các công việc lặp đi lặp lại hoặc những công việc không xử lý được theo cách bình thường trên Google Sheets

✅ Nắm vững nền tảng kiến thức vững chắc cho việc nghiên cứu và mở rộng thêm khả năng sử dụng ngôn ngữ Google Apps Script

Nội Dung Khóa Học

Chương 01
0200 – Record Macro
0201 – Nói xin chào với Google Apps Script
0202 – Chạy code GAS từ Google Sheets
0203 – Bài tập luyện tập 1
0204 – Bài học từ bài tập 0203
Chương 02
0300 – Khái niệm về biến số trong GAS
0301 – Sử dụng Logger để học GAS hiệu quả hơn
0302 – Dữ liệu kiểu Number trong GAS
0303 – Dữ liệu kiểu String trong GAS
0304 – Dữ liệu kiểu Boolean (logic) trong GAS
0305 – Dữ liệu kiểu null, undefined trong GAS
0306 – Dữ liệu kiểu Object trong GAS
0307 – Cách kiểm tra một biến thuộc kiểu dữ liệu gì
0308 – Bài tập
Chương 03
0400 – Tương tác với người dùng
0401 – Người dùng đã lựa chọn nút nào trên thông báo của phần mềm
0402 – Hỏi thông tin từ người dùng và lưu trữ thông tin này vào biến
0403 – Bài tập tổng kết chương
0404 – Tự tạo Menu trên thanh công cụ của Google Sheets
Chương 04
0500 – Type conversion, chuyển đổi kiểu dữ liệu
0501 – Chuyển đổi kiểu dữ liệu sang kiểu String
0502 – Type conversion, Numeric conversion
0503 – Type conversion, Boolean conversion
Chương 05
0600 – Sự so sánh – so sánh giá trị số
0601 – Sự so sánh – so sánh giá trị kiểu chuỗi
0602 – Sự so sánh – so sánh giá trị giữa các kiểu dữ liệu khác nhau
Chương 06
0700 – Nếu __ thì __ , lựa chọn, cấu trúc IF trong GAS
0701 – Nếu __ thì __, còn không thì __ if else trong GAS
0702 – Nếu __ thì __, nếu __ thì __, còn lại thì __, if, else if, else trong GAS
0703 – Bài tập thực hành
0704 – Nếu thì một cách ngắn gọn
0705 – Các toán tử logic &&, và ! trong GAS
0706 – switch case có thể thay cho cấu trúc IF ELSE
Chương 07
0800 – Tự động hoá nhờ vòng lặp – while loop
0801 – Bài tập
0802 – Bài tập while loop
0803 – Do While Loop trong GAS
0804 – For loop trong GAS
0805 – Bài tập
0806 – Debugging – phát hiện lỗi và sửa lỗi GAS
0807 – Continue, bỏ qua vòng lặp
Chương 08
0900 – Giới thiệu kiểu dữ liệu mảng trong GAS
0901 – Một số phương thức cơ bản để làm việc với mảng
0902 – Sử dụng vòng lặp với mảng trong GAS
0903 – Một vài chú ý với thuộc tính length của mảng trong GAS
Chương 9
1000 – Tương tác với Google Apps Script
1001 – Tương tác với bảng tính trong GAS
1002 – Copy sheet từ file này qua file khác
1003 – Tương tác với Spreadsheet
1004 – Chia sẻ của Thanh cho các bạn để học Google Apps Script hiệu quả hơn
1005 – Tương tác với Columns, Rows sử dụng SpreadsheetApp
1006 – Tham chiếu tới Range bằng A1Notation
1007 – Tham chiếu tới Range bằng cách khác
1008 – Truy cập vào từng thành phần trong mảng tạo ra bởi getValues
1009 – Cách điền dữ liệu vào Range với setValues
1010 – Bài tập
Chương 10
1100 – Ôn tập kiến thức về mảng trong Google Apps Script
1101 – Mảng 2 chiều
1102 – Function trong Google Apps Script
1103 – Tự viết custom function trong Google Apps Script để sử dụng trên Sheet
1104 – Bài tập về mảng
1105 – Sử dụng map với kiểu Array
1106 – Filter method với Array
1107 – Tìm dòng cuối cùng có chứa dữ liệu trong 1 cột cụ thể
Chương 11
Project 01 – Xử lý dữ liệu sử dụng Google Apps Script
Project 02 – Quản lý dữ liệu khách hàng đơn giản
Project 03 – Tách dữ liệu 1 sheet ra nhiều sheets
Project 04 – Gửi emails tới nhiều người theo điều kiện
Chương 12
1300 – Liệt kê files trong 1 thư mục Google Drive
1301 – Tạo thư mục sử dụng Google Apps Script
1302 – Tạo thư mục và file sử dụng Google Apps Script
Chương 13
1400 – Gửi mail cơ bản với GmailApp
1401 – Gửi mail nâng cao với MailApp
Chương 14 – Các dự án, sẽ được thêm dần vào đây
1501 – Cách khoá vùng không cho chỉnh sửa trong Google Sheets
1502 – Source Code cho 1501

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn