[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Làm VIDEO Quảng Cáo TikTok của giảng viên HieuCB

Share Khóa Học Làm VIDEO Quảng Cáo TikTok là khóa học giúp bạn tìm kiếm ý tưởng triệu view, xây dựng kịch bản chốt sale hoàn hảo, kỹ thuật quay dựng để giữ chân người xem.

Share Khóa Học Làm VIDEO Quảng Cáo TikTok Cùng HieuCB
Share Khóa Học Làm VIDEO Quảng Cáo TikTok Cùng HieuCB

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Kỹ thuật khai thác ý tưởng quảng cáo triệu view

✅ Xây dựng kịch bản chốt sale hoàn hảo

✅ Edit video với Capcut

✅ Phân tích dữ liệu để tối ưu video quảng cáo

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Thấu hiểu nền tảng và hành vi người dùng trên TikTok
1. Tổng quan/giới thiệu học phần
2. Những sai lầm cơ bản khi làm video quảng cáo
3. Thấu hiểu nền tảng và cách phân phối video TikTok
4. Hành vi người dùng trên TikTok
5. Tại sao video quảng cáo TikTok không phải là một video giới thiệu sản phẩm
6. Những concept quảng cáo có tỷ lệ chuyển đổi tốt
Chương 2: Kỹ thuật khai thác ý tưởng triệu view
1. Tổng quan/ giới thiệu học phần
2. Kỹ thuật khai thác ý tưởng triệu view
3. Phân loại sản phẩm – định hướng content
4. Content sản phẩm bán công năng
5. Content sản phẩm bán phong cách
6. Content bán sản phẩm giá trị cao
7. Lập Content Plan bài bản
8. 11 Câu hỏi giúp bạn tìm ý tưởng/insight khách hàng
9. Tổng kết bài học
Chương 3 Xây dựng kịch bản chốt sale hoàn hảo
1. Tổng quan/ giới thiệu học phần
2. Cấu trúc kịch bản video quảng cáo có tỷ lệ chuyển đổi tốt
3. Demo kịch bản video chuyển đổi tốt
4. Mẹo tối ưu 3s đầu để giữ chân người xem
5. Kỹ thuật viết kịch bản giúp tăng tỷ lệ chuyển đổi
6. Demo cách viết kịch bản chuyển đổi tốt
Chương 4: Quay dựng video với Capcut
1. Các lỗi sai cơ bản khi quay dựng video
2. Kỹ thuật xử lý hình ảnh/ cảnh quay
3. Thực hành edit video bằng capcut bản PC
Chương 5: Phân tích chỉ số để tối ưu video quảng cáo
1. Tổng quan/ giới thiệu học phần
2. Các chỉ số quan trọng để tối ưu video quảng cáo
3. Phân tích chỉ số CTR và Drop off
4. Chỉ số lượt xem hết 6s và 50% video và số lượt xem trung bình trên một user
Chương 6: Lên campaign, set ads, đọc chỉ số báo cáo
1. Tổng quan/ giới thiệu học phần
2. Các chỉ số quan trọng trong quảng cáo TikTok
3. Quy trình triển khai campaign quảng cáo TikTok
4. Kỹ thuật lên camp và scale quảng cáo
5. Kinh nghiệm care ads
6. Kỹ thuật nhân bản tận dụng tối đa video cũ.
7. Tổng kết bài học


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn