[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Làm Chủ Việc Chạy Quảng Cáo TikTok của giảng viên Cấn Mạnh Linh

Share Khóa Học Làm Chủ Việc Chạy Quảng Cáo TikTok bao gồm những video bài giảng mới nhất. Khóa học giúp bạn hiểu TẤT TẦN TẦN về việc chạy quảng cáo Tiktok,… Sau khóa học, bạn sẽ có thể bắt tay ngay vào việc chạy Ads Tik Tok cho cửa hàng, sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Share Khóa Học Làm Chủ Việc Chạy Quảng Cáo TikTok Cùng Cấn Mạnh Linh

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

 Bạn sẽ hiểu được từ những điều căn bản cho đến nâng cao để chạy ads TikTok.

 Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Angecy và còn hơn thế nữa

 Bạn sẽ hiểu được đâu những cách lấy mã Video trên TikTok

 Sau khóa học, bạn sẽ có thể bắt tay ngay vào việc chạy Ads Tik Tok cho cửa hàng, sản phẩm, dịch vụ của bạn.

Nội Dung Khóa Học

Chương 1 Giới thiệu tổng quan về ads TikTok
2. Video giới thiệu về quảng cáo TikTok
3. Các loại tài khoản quảng cáo TikTok
4. Hướng dẫn kích hoạt tài khoản Agency
5. Tổng quan giao diện TikTok Ads
6. Tổng quan về Ads View và Ads Follower
7. Hướng dẫn target khi lên chiến dịch
Chương 2 Hướng dẫn chạy quảng cáo: view, follow, Deeplink, tìm kiếm khách hàng tiềm năng
8. Lấy mã video trên TikTok
9. Hướng dẫn chạy tăng View
10. Hướng dẫn chạy tăng Followers
11. Cách tạo Deeplink về sàn thương mại điện tử
12. Hướng dẫn chạy quảng cáo deeplink
13. Hướng dẫn lên chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng
Chương 3 Tổng quan về chạy quảng cáo chuyển đổi
14. Hướng dẫn lấy data của chiến dịch tìm kiếm khách hàng tiềm năng
15. Tổng quan về Quảng cáo chuyển đổi
16. Cách làm video Quảng cáo chuyển đổi sao cho đúng
17. Tối ưu hóa Ladipage
18. Hướng dẫn gắn TikTok Pixel
19. Hướng dẫn lên chiến dịch Quảng cáo chuyển đổi và mô hình Ads


 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn