[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]299,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Chương trình Master Mindset 2023 Cùng Thinking School

Share Chương Trình Master Mindset 2023 Cùng Thinking School là chương trình chuyên đào tạo về kỹ năng mềm rèn luyện về tư duy phản biện. Giúp bạn phát triển toàn diện 8 năng lực lõi của tư duy phản biện và ứng dụng cao vào công việc , từ mức cơ bản đến cao cấp. 

Share Chương trình Master Mindset 2023 Cùng Thinking School
Share Chương trình Master Mindset 2023 Cùng Thinking School

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Chương Trình Này

✅ Toàn diện 8 nhóm năng lực quan trọng: Giao tiếp thuyết phục, nhận định sắc sảo, giải quyết vấn đề, phân tích số liệu, phân tích kinh doanh, học tập và sáng tạo, tranh luận văn minh, và tư duy chiến lược

✅ Được thiết kế, điều chỉnh, phát triển bản thân

✅ Giúp bạn đột phá lối mòn trong suy nghĩ, tìm ra nhiều hướng đi để dẫn đến thành công trong cuộc sống và sự nghiệp.

✅ Trở thành con người đột phá tư duy, vững bước thành công.

Nội Dung Khóa Học

Khóa 1. Khóa học Tư duy phản biện – 7 căn bệnh tư duy
Khóa 2. Khóa học Tư duy phản biện – Trị bệnh lan man
Khóa 3. Khóa học Thực hành Tư duy phản biện
Khóa 4. Khóa học Kỹ năng giải quyết vấn đề sáng tạo
Khóa 5. Khóa học Kỹ năng tranh luận và thuyết phục
Khóa 6. Khóa học Lãnh đạo và Tư duy chiến lược
Khóa 7. Khóa học Tư duy phản biện – 7 ĐÔI MẮT THẦN

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn