[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Orderflow – Footprint chart và Cơ chế vận hành thị trường của giảng viên OMI

Share Khóa Học Orderflow – Footprint chart và Cơ chế vận hành thị trường gồm 21 bài giảng, tổng thời gian học 3 giờ học mới nhất đến thời điểm hiện tại.

Share Khóa Học Orderflow - Footprint chart và Cơ chế vận hành thị trường

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Hiểu về Orderflow và tầm quan trọng của khối lượng

✅ Hiểu cơ chế vận hành của thị trường

✅ Hiểu biết về các công cụ hiện đại nhất thế giới trong ngành Trading

✅ Có kiến thức và thao tác thành thạo công cụ Footprint

✅ Đọc hiểu được Footprint chart và các tính năng của nó

Nội Dung Khóa Học

Chương 1 Giới thiệu về khóa học
1. Tổng quan khóa học
Chương 2 Thuyết đấu giá
2. Tìm hiểu bản chất thị trường trong trading
3. Tìm hiểu về thuyết đấu giá
Chương 3 Orderflow
4. Các loại biểu đồ
5. Order Flow là gì? Tổng quan về DOM và Heatmap
6. Footprint và Delta
7. Tại sao nên dùng Orderflow và Footprint Chart?
Chương 4 Cơ chế vận hành của thị trường
8. Các loại lệnh trong Trading. Tìm hiểu về DOM
9. Cơ chế khớp lệnh. Các phe trong Trading
10. Tại sao giá di chuyển?
11. Mất cân bằng trong ý định giao dịch
12. Khái niệm hấp thụ và kiệt sức
Chương 5 Các thị trường tài chính
13. Thị trường tương lai
14. Cách giao dịch trong thị trường tương lai (CME)
15. Thị trường Crypto
Chương 6 Các khái niệm trong Footprint chart
16. Các thông số trong Footprint Chart
17. Tìm hiểu POC, Giao dịch chưa hoàn thành và Single Print
18. Tìm hiểu Imbalance và Stacked Imbalance
Chương 7 Ví dụ, Bài Tập
19. Sử dụng Footprint Chart trên nền tảng của Coinmap
20. Bài Tập
21. Giải Bài tập

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn