[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính của giảng viên  Phan Lê Thành Long

Share Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Phan Lê Thành Long


share Khóa học Đọc Hiểu Và Phân Tích Báo Cáo Tài Chính gồm Những bài học mới nhất trong tháng 8/2022. Đây là những khóa học giúp chúng ta Đọc và Phân tích sâu hơn về báo cáo tài chính mới nhất đến thời điểm hiện tại. 

Điểm nhất của chương trình

✅ Xây dựng và đào tạo bởi những chuyên gia giỏi nhất

✅ Bài tập tình huống để thực hành là các BCTC thực tế trên thị trường chứng khoán

✅ Tạo nền tảng kiến thức toàn diện và ứng dụng

✅ Được tham gia Hội thảo trực tuyến webinar độc quyền cập nhật về BCTC trên thị trường chứng khoán

Giới Thiệu Khóa Học 

Nhà đầu tư huyền thoại Warren Buffett nói rằng “Nếu bạn không đọc hiểu được báo cáo tài chính thì bạn không nên tự ra quyết định đầu tư”

Đó là lý do chính để chúng tôi phát triển chương trình đào tạo “Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính”. Chương trình này cung cấp cho người học một nền tảng kiến thức căn bản và toàn diện về khả năng đọc từng thông tin trên báo cáo tài chính (“BCTC”), đồng thời giải thích tại sao lại trình bày thông tin đó trên BCTC. Chương trình cũng sẽ cung cấp kiến thức và công cụ phân tích các chỉ số tài chính theo chuẩn quốc tế trong bối cảnh thị trường tài chính Việt Nam.

Những chuyên gia giỏi nhất được mời để xây dựng và thực hiện chương trình đào tạo “Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính” này, là những người có kinh nghiệm trên 20 năm trong thị trường chứng khoán, tham gia xây dựng các bộ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và Việt Nam, từ đó kết hợp giữa kiến thức chuẩn mực và kinh nghiệm thực tế để cung cấp cho người học cách thức đọc hiểu và phân tích BCTC chuẩn, toàn diện, trực quan, dễ hiểu và có tính ứng dụng cao.

Báo cáo tài chính là một công cụ truyền thông của doanh nghiệp. Thông qua BCTC, doanh nghiệp cho người đọc thấy:

  • Tình trạng tài chính, sức khoẻ tài chính trên Bảng cân đối kế toán
  • Kết quả hoạt động kinh doanh trong kỳ trên Báo cáo kết quả kinh doanh
  • Khả năng tạo tiền trên Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • Và các thông tin chi tiết cả định lượng và định tính trên Thuyết minh BCTC

Tại AFA, các bạn đã biết đến 2 chương trình đào tạo nổi tiếng:

(1) Phân tích tài chính và kinh doanh toàn cầu (CGBA)

(2) Phương pháp phát hiện gian lận BCTC (Behind the Numbers).

Theo đó, chương trình đào tạo “Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính” cung cấp cho bạn nền tảng để có thể tham gia một cách hiệu quả nhất 2 chương trình đào tạo trên.

Chương trình sẽ đào tạo trực tuyến thông qua các video bài giảng, tài liệu và các công cụ phân tích để ứng dụng. Đặc biệt, học viên sẽ được tham gia Hội thảo trực tuyến webinar độc quyền cập nhật về BCTC trên thị trường chứng khoán.

Nội Dung Khóa Học 

Phần 0: Các báo cáo tài chính được sử dụng

Phần 1: Đọc hiểu báo cáo tài chính
Chương 1: Cấu trúc báo cáo tài chính
Chương 2: Thuyết minh trực tiếp
Chương 3: Thuyết minh gián tiếp
Chương 4: Thuyết minh khác
Phần 2: Phân tích bộ chỉ số tài chính
Chương 1: Phương pháp phân tích
Chương 2: Bộ chỉ số sinh lợi
Chương 3: Bộ chỉ số hoạt động
Chương 4: Bộ chỉ số thanh khoản và cấu trúc vốn
Chương 5: File mẫu chỉ số phân tích tài chính

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn