[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]299,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Bộ Khóa Học Lộ trình trở thành Data Analyst Cole.vn

Share bộ khóa học Data Analyst tại Cole theo chuẩn quốc tế 2023 – Lộ trình đạt mức lương lên đến $2,000

Nội Dung Khóa Học

Bộ khóa học Lộ trình trở thành Data Analyst Theo Chuẩn Quốc Tế bao gồm các phần sau:

  1. Fresher A: Khóa học phân tích dữ liệu với Excel và Power Query cho người mới bắt đầu học

2. Junior A: Khóa học phân tích dữ liệu với Power BI

3. Junior B: Khóa học Python cho phân tích dữ liệu

4. Fresher B: Khóa học data analyst SQL nền tảng

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn