[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học ZBrush 101 Digital Sculpture của giảng viên Tôn Thiện Hải

Share Khóa Học ZBrush 101 Digital Sculpture là khóa học vơi những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. mang đến lượng kiến thức khổng lồ giúp bạn chinh phục phần mềm ZBrush và ứng dụng ZBrush cho công việc, cũng như có thể tiếp tục phát triển chuyên sâu với ZBrush trong tương lai

Khóa Học Khóa Học ZBrush 101 Digital Sculpture Cùng KeyFrame
Khóa Học Khóa Học ZBrush 101 Digital Sculpture Cùng KeyFrame

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Giúp bạn sử dụng thành thạo phần mềm Zbrush cho tác vụ điêu khắc Sculpture, Dựng Hình Modeling.

✅ Nắm vững quy trình tạo ra sản phẩm 3D hoàn chỉnh từ Modeling đến Render trình bày sản phẩm Porfolio.

✅ Có được góc nhìn tổng quan về lĩnh vực 3D, giúp định hướng và tìm kiếm cơ hội phát triển của mỗi cá nhân trong nghề.

Những buổi học lý thuyết và thực hành, học kiến thức có bài tập thực tế theo phương pháp Studio Training, giúp bạn nắm vững quy trình làm việc cùng phần mềm ZBrush để tạo ra sản phẩm 3D hoàn chỉnh từ Modeling đến Render trình bày sản phẩm Portfolio.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 01 – Introduce to ZBrush
Buổi 02 – Subtool và Cách quản lý Project
Buổi 03 – Dynamesh Subdivion Level Scuptris Hidden and Reveal
Buổi 04 – Selection và cắt khối Mirrow và Symetry Insert Mesh
Buổi 05 – Polygroup
Buổi 06 – Đường cong trong ZBrush
Buổi 07 – Ứng dụng Zsphere trong ZBrush
Buổi 08 – Alpha và quy trình Texturing
Buổi 09 – How to make a Portait Sculpture
Buổi 10 – Cách sơn màu cho Model
Buổi 11 – Suit Up!
Buổi 12 – Robot and Armor
Buổi 13 – Big Project: The Base

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn