[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]24,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Xây Dựng Phễu Bán Hàng Tự Động 2023 của giảng viên Hoàng Bá Tầu

Share Khóa Học Xây Dựng Phễu Bán Hàng Tự Động 2023 với những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Là khóa học chiến lược bán hàng mới nhất ở trên Internet của những triệu phú tự thân. Với hệ thống phễu bán hàng trong tay, bạn có thể phát triển công việc kinh doanh của mình nhanh chóng bất kể lĩnh vực kinh doanh của bạn là gì.

Share Khóa Học Xây Dựng Phễu Bán Hàng Tự Động 2023 Hoàng Bá Tầu

Bạn Sẽ Nhận được Gì Từ Khóa Học

✅ Biết cách thức cấu trúc sản phẩm để dễ bán hàng hơn ở trên Internet

✅ Biết tạo ra một phễu bán hàng và làm thế nào để đạt mục tiêu 1.000$ đầu tiên

✅ Thu hút và cách thức bán hàng cho người chưa mua hàng của bạn lần đầu và khiến họ mua lần sau

✅ Hướng dẫn chạy quảng cáo theo PHỄU QUẢNG CÁO để tăng tối đa hiệu quả và giảm tối đa chi phí quảng cáo.

✅ Hướng Dẫn Quảng Cáo Trên Facebook

✅ Hướng dẫn quảng cáo trên Youtube

✅ Hướng dẫn quảng cáo trên Tiktok

✅ Xây dựng hệ thống bán hàng tự động nhanh chóng mà không cần biết kỹ thuật

Nội Dung Khóa Học

Module 0: Pre-Training: Niềm tin
1. Xem phần này trước
2. Lesson #1 Khuôn mẫu
3. Lesson #2 Học cách học
4. Lesson #3 Ai Làm thế nào
5. Lesson #6 Bản đồ thành công
6. Lesson #5 Auto Selling Systems
7. Lesson #6 Bản đồ thành công
8. Lesson #7 Tổng kết bài học
Module 1 – Xây Dựng Lời Chào Hàng
Bài 1. Lesson #1 Ai. Kết Quả Gì
Bài 2. Lesson #2 Hook – Story – Offer
Bài 3. Lesson #3 Hack Offer
Bài 4. Lesson #4 Tạo Offer
Bài 5. Lesson #5 Trình Tự Chào Hàng
Bài 6. Lesson #6 Tăng Giá Trị Lời Chào Hàng
Bài 7. Lesson #7 Tổng kết bài học
Module 2 – Xây dựng nội dung bán hàng
Bài 1. Lesson #1 Giáo Dục Thị Trường
Bài 2. Lesson #2 Kể Chuyện Bán Hàng
Bài 3. Lesson #3 Câu Chuyện Của Bạn
Bài 4. Lesson #4 Hook, Hook & Hook
Bài 5. Lesson #5 Viết Nội Dung
Bài 6. Lesson #6 Nếu Họ Chưa Mua
Bài 7. Lesson #7 Tổng kết bài học
Module 3 – Xây Dựng Hệ Thống Bán Hàng
Bài 1. Lesson #1 5 Bước Phát Triển Doanh Nghiệp
Bài 2. Lesson #2 Trang Tặng Quà (Squeeze Page)
Bài 3. Lesson #3 Trang Bán Hàng (Sale Page)
Bài 4. Lesson #4 Trang Bán Thêm (Upsell Page)
Bài 5. Lesson #5 Trang Cảm Ơn (Thank You Page)
Bài 6. Lesson #6 Follow-up
Bài 6. Lesson #6 Nếu Họ Chưa Mua
Bài 7. Lesson #7 Tổng kết bài học
Module 4 – Quảng Bá Hệ Thống Bán Hàng
Bài 1 Lesson #1 3 Kiểu Traffic
Bài 2 Lesson #2 Dream 100
Bài 3 Lesson #3 Traffic Mua Được
Bài 4 Lesson #4 Traffic Kiếm Được
Bài 5 Lesson #5 Nhiệt Độ Traffic
Bài 6 Lesson #6 Đo Lường
Bài 7 Lesson #7 Tổng kết bài học
Module 5: Hướng Dẫn Sử Dụng Quảng Cáo Trên Các Nền Tảng Mạng Xã Hội
1. Hướng Dẫn Quảng Cáo Trên Facebook
2. Hướng dẫn quảng cáo trên Youtube
3. Hướng dẫn quảng cáo trên Tiktok
Module 6: Quà tặng của bạn

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn