[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Wyckoff Method Cùng 8xTrading

Share Khóa Học Wyckoff Method mới nhất đến thời điểm hiện tại cùng đội ngũ 8xTrading, một trong những phương pháp giao dịch rất thành công gồm có các nguyên tắc, quy luật, chu kỳ của thị trường để phân tích hành động giá, tìm ra dấu vết của Smart money trên thị trường.

Share Khóa Học Wyckoff Method Cùng 8xTrading
Share Khóa Học Wyckoff Method Cùng 8xTrading

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học 

✅ Nhận biết được Nguyên tắc của phương pháp Wyckoff

✅Các quy luật trong phương pháp Wyckoff

✅ Các giai đoạn của thị trường

✅ Hiểu những thuật ngữ trong Wyckoft

Nội Dung Buổi Học

Buổi 1: Wyckoff Methodology
Buổi 2: Accumulation
Buổi 3: Distribution
Buổi 4: Homework
Buổi 5: Strength Weakness analysis
Buổi 6: Re Accumulation
Buổi 7: QnA
Buổi 8: Re Distribution
Buổi 9: Re Distribution homework
Buori 10: Tape Reading

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn