[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]399,000đ[/giaban]

[giacu]12,000,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Cùng Kakata

Share Khóa Học Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Cùng Kakata là khóa học giúp bạn nhận biết đang ở đâu trong chu kỳ kinh tế bằng mối liên hệ giữa cổ phiếu, trái phiếu, hàng hóa.
Share Khóa Học Vĩ Mô Liên Thị Trường SMC Cùng Kakata

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Hiểu được cơ chế thao túng của dòng tiền lớn trên các thị trường thanh khoản lớn.

✅ Hiểu hết các phương pháp Smart Money Concepts

✅ Nắm được trạng thái thị trường đang trong tình trạng lạm phát hay giảm phát, từ đó quyết định nên mua/bán đồng tiền nào.

✅ Nắm được trạng thái của thị trường đang ưa rủi ro hay thích rủi ro, từ đó quyết định nên mua/bán đồng tiền nào

✅ Nắm được chu kỳ ngành: các ngành ngân hàng, bất động sản, xây dựng,… có chu kỳ như thế nào, khi nào tăng giá?

✅ Tư duy về sự thao túng giá của các Big Boys trên thị Trường Fx.

✅ Hiểu được dòng chu chuyển vốn giữa các thị trường dựa vào tín hiệu vĩ vô và thế giới

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Tư duy thao tác
Buổi 2: Đặc điểm của USD
Buổi 3: Đặc điểm của các dòng tiền khác
Buổi 4: Đặc điểm 4 thị trường tài chính
Buổi 5: Chu kỳ kinh tế và 3 mô hình dự báo chu kỳ kinh tế
Buổi 6: Các khái niệm trong SMC – Market structur
Buổi 7: Các khái niệm trong SMC – Order Block, SMT
Buổi 8: Sửa bài
Buổi 9: Các setup trong SMC
Buổi 10: Quy trình – quản lý vốn – tâm lý giao dị
Kèm theo tài liệu đi theo khóa học


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn