[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Tuyệt Chiêu Đầu Tư Bằng Hội Tụ Kỹ Thuật Với Fibonacci của giảng viên Phạm Thành Biên

Share Khóa học Tuyệt Chiêu Đầu Tư Bằng Hội Tụ Kỹ Thuật Với Fibonacci gồm những bài giảng mới nhất 2022.

Share Khóa Học Tuyệt Chiêu Đầu Tư Bằng Hội Tụ Kỹ Thuật Với Fibonacci Phạm Thành Biên

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅Giúp bạn hiểu bản chất về dãy số Fibonacci và những tỉ lệ tuyệt vời từ dãy số mang lại.

✅ Giúp bạn hiểu hệ thống tư duy chiến lược dùng fibinacci để tìm ra những vùng hội tụ tại các điểm chuyển sóng trong mô hình triệu đô số 1 và mô hình triệu đô số 2. Từ đó tối ưu hóa điểm vào thị trường, tối ưu điểm cắt lỗ và đặc biệt tối ưu nhất điểm chốt lãi.

✅Trong chuyên đề số 3 này cũng giúp bạn gia tăng mạnh mẽ về kỹ năng phân tích trên đồ thị kỹ thuật qua những bài thực hành rất chi tiết.

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Giới thiệu chung
Phần 2: Phương pháp xác định những điểm truy hồi trong mô hình triệu đô
Phần 3: Phương pháp xác định những điểm tiếp diễn trong mô hình triệu đô

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn