[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Thực Hành Định Giá Cổ Phiếu Chuyên Sâu Cùng Lê Nguyên Phú

Share Khóa Học Thực Hành Định Giá Cổ Phiếu Chuyên Sâu là chương trình huấn luyện – training các kĩ năng phân tích và giao dịch trong thực tế dành riêng cho học viên 

Share Khóa Học Thực Hành Định Giá Cổ Phiếu Chuyên Sâu Cùng Lê Nguyên Phú

Share Khóa Học Thực Hành Định Giá Cổ Phiếu Chuyên Sâu Cùng Lê Nguyên Phú

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Ứng dụng kiến thức đã học vào giao dịch thực tế.

✅ Thành thạo các phương pháp định giá cổ phiếu và doanh nghiệp

✅ Nắm vững các kĩ thuật và công thức giao dịch.

Nội Dung Khóa Học 

Chương 1: THỰC HÀNH B1
Bài 1: Thực hành phân tích NGÀNH- LIÊN NGÀNH126:14
Chương 2: THỰC HÀNH BUỔI 2
Bài 2: Thực hành các phương pháp định giá bằng bội số (EV, PE, PB)
Chương 3: THỰC HÀNH BUỔI 3
Bài 3: Thực hành các phương pháp định giá bằng bội số (EV, PE, PB) tiếp theo


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn