[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Quảng Cáo TikTok Shop Chuyên Sâu của giảng viên Đoàn Quyền Anh

Share Khóa Học Quảng Cáo TikTok Shop Chuyên Sâu bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Đào tạo, hướng dẫn TẤt TẦN TẬT các kiến thức quảng cáo TikTok Shop chuyên sâu

Lưu ý: Khóa học này không bán, Membership Gold sẽ được học miễn phí

Share Khóa Học Quảng Cáo TikTok Shop Chuyên Sâu Cùng Đoàn Quyền Anh
Share Khóa Học Quảng Cáo TikTok Shop Chuyên Sâu Cùng Đoàn Quyền Anh

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Tiếp cận được lượng lớn tệp khách hàng tiềm năng

✅Những bí quyết khi chạy quảng cáo 

✅Tỉ lệ chuyển đổi cao sau khi chạy quảng cáo Tiktok Shop

✅Thực hành chạy quảng cáo trên nền tảng app điện thoại

✅Hướng dẫn cách tạo tệp khách hàng hiệu quả

Nội Dung Khóa Học Quảng Cáo TikTok Shop

Buổi 1 CÁCH CÓ ĐƠN HÀNG TRÊN TIKTOK SHOP
Buổi 1 CÁCH CÓ ĐƠN HÀNG TRÊN TIKTOK SHOP
Buổi 2 BÍ QUYẾT QUY TRÌNH CHẠY QUẢNG CÁO TIKTOKSHOP
Buổi 2 BÍ QUYẾT QUY TRÌNH CHẠY QUẢNG CÁO TIKTOKSHOP
Buổi 3 CÁCH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH
Buổi 3 CÁCH ĐÁNH GIÁ SẢN PHẨM VÀ XÁC ĐỊNH NGÂN SÁCH
Buổi 4 DẠNG VIDEO CHẠY QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI CAO
Buổi 4 DẠNG VIDEO CHẠY QUẢNG CÁO CHUYỂN ĐỔI CAO
Buổi 5 MA TRẬN QUẢNG CÁO
Buổi 5 MA TRẬN QUẢNG CÁO
Buổi 6 THỰC HÀNH QUẢNG CÁO TRÊN APP ĐIỆN THOẠI
Buổi 6 THỰC HÀNH QUẢNG CÁO TRÊN APP ĐIỆN THOẠI
Buổi 7 CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO VÀ TỐI ƯU HIỆU QUẢ
Buổi 7 CHẠY QUẢNG CÁO TRÊN TÀI KHOẢN QUẢNG CÁO VÀ TỐI ƯU HIỆU QUẢ
Buổi 8 TẠO TỆP TƯƠNG TÁC VÀ TỆP LOOKALIKE
Buổi 8 TẠO TỆP TƯƠNG TÁC VÀ TỆP LOOKALIKE
Buổi 9 TẠO TỆP RETAGETING
Buổi 9 TẠO TỆP RETAGETING
Buổi 10 CHẠY QUẢNG CÁO LIVE RETAGETING CHO LIVE VIDEO TIÊU CHUẨN
Buổi 10 CHẠY QUẢNG CÁO LIVE RETAGETING CHO LIVE VIDEO TIÊU CHUẨN
Buổi 11 CHẠY QUẢNG CÁO LIVE RETAGETING CHO LIVE TRỰC TIẾP
Buổi 11 CHẠY QUẢNG CÁO LIVE RETAGETING CHO LIVE TRỰC TIẾP


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn