[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Quản Trị Phân Phối Và Bán Hàng Kênh Truyền Thống của giảng viên Trịnh Ngọc Phương

Share Khóa Học Quản Trị Phân Phối Và Bán Hàng Kênh Truyền Thống bao gồm những video bài giảng mới nhất. Khóa học cung cấp cho bạn những kiến thức tổng quan nhất về quản trị bán hàng và phân phối kênh truyền thống (GT)

Share Khóa Học Quản Trị Phân Phối Và Bán Hàng Kênh Truyền Thống
Share Khóa Học Quản Trị Phân Phối Và Bán Hàng Kênh Truyền Thống

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Tầm quan trọng của bán hàng, phân phối và mô hình phân phối ngành FMCG

✅ Cách xác định tiềm năng vùng lãnh thổ: dựa trên các công thức có liên quan đến yếu tố về lịch sử kinh doanh, dân số,…

✅ Ước tính khả năng bao phủ: bằng cách tính toán số lượng điểm bán, tuyến bán hàng, tần suất viếng thăm, số đội bán hàng

✅ Xây dựng kế hoạch bao phủ lâu dài (PJP) cùng với việc thiết lập Beat plan/ Beat map

✅ Quản lý đội ngũ bán hàng và nhà phân phối hoạt động hiệu quả

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Định nghĩa Bán hàng và Phân phối
1.1 – Giới thiệu và khái niệm
1.2 – Mô hình kênh phân phối
1.3 – Phân biệt GT – MT – e-Comm – HORECA
1.4 – Handout
Buổi 2 – Xác định tiềm năng vùng lãnh thổ
2.1 – Khái niệm và lợi ích của vùng lãnh thổ
2.2 – Xác định tiềm năng vùng lãnh thổ
Buổi 3 – Phương pháp bao phủ vùng lãnh thổ
3.1 – Xác định các phương pháp bao phủ vùng lãnh thổ
3.2 – Hình thức tổ chức bán hàng và tần suất viếng thăm
3.3 – Ước tính khả năng bao phủ
3.4 – Tính toán số đội bán hàng
Buổi 4 – Xây dựng Beat plan, Beat map & Kế hoạch bao phủ lâu dài (PJP)
4.1 – Xây dựng kế hoạch bao phủ vùng lãnh thổ
4.2 – Template Beat plan
4.3 – Lập kế hoạch bao phủ lâu dài – Permanent Journey Plan (PJP)
4.4 – Bài tập áp dụng (Đề bài)
4.5 – Bài tập áp dụng
Buổi 5 – Quản lý nhà phân phối
5.1 – Định nghĩa và vai trò của nhà phân phối
5.2 – Vai trò của doanh nghiệp với nhà phân phối
5.3 – Đội bán hàng nhà phân phối


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn