[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Cùng MCI Vietnam

Share Khóa Học Python Foundation in Data Analytics bao gồm những video bài giảng với thời lượng 10 buổi học mới nhất đến thời điểm hiện tại. Đây là 1 khóa học Python từ cơ bản đến nâng cao, ứng dụng trong phân tích dữ liệu lớn (Big Data Analyst) và quản trị rủi ro kinh doanh.

Share Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Cùng MCI Vietnam
Share Khóa Học Python Foundation in Data Analytics Cùng MCI Vietnam

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Nắm về Python và Python IDE (mục đích, chức năng, operators, các libraries thông dụng)

✅ Vẽ biểu đồ và trực quan hóa dữ liệu

✅ Cách sử dụng thư viện Numpy Basics, Pandas

✅  Nắm về Built-in Data Structures, Functions, and Files

✅ Xử lý dữ liệu dạng Time Series

✅ Biết cách ghép nối dữ liệu, phân tích theo nhóm Data Aggregation and Group Operations

✅ Ngoài ra có thể loading dữ liệu lớn, lưu trữ, file formats, làm sạch và chuẩn hóa dữ liệu

✅ Thành thạo Python sau 10 buổi học

✅ Biết Cách sử dụng các library nâng cao khác.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1: Làm quen với Python
Buổi 2: Sử dụng thư viện Numpy và Xử lý dữ liệu lớn bằng Pandas
Buổi 3: Đọc, lưu trữ, xử lý và làm sạch dữ liệu
Buổi 4: Sắp xếp và cấu trúc lại dữ liệu. Vẽ biểu đồ và trực quan hoá. Tập hợp dữ liệu và thao tác trên nhóm
Buổi 5: Làm việc với kiểu dữ liệu thời gian.
Buổi 6: Pandas nâng cao
Buổi 7: Kiến thức thực hành từ chuyên gia khoa học dữ liệu.
Buổi 8: Máy học
Buổi 9: Máy học (Tiếp)
Buổi 10: Tổng kết cuối khoá

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn