[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Photoshop Thần Tốc A-Z Cùng Quạ HD

Share Khóa Học Photoshop Thần Tốc A-Z là Khóa học Photoshop thực chiến từ cơ bản đến nâng cao mới nhất đến thời điểm hiện tại. Chinh phục Photoshop chỉ trong một khóa học, học xong là bắt tay vào làm được liền!

Share Khóa Học Photoshop Thần Tốc A-Z Cùng Quạ HD
Share Khóa Học Photoshop Thần Tốc A-Z Cùng Quạ HD

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Thành thạo các kỹ năng trong Photoshop

✅ Biết cách biến đổi màu (blend, retouch màu) bức ảnh.

✅ Phân tích, tìm hiểu chuyên sâu các công cụ trong Photoshop

✅ Hướng dẫn cách sử dụng Camera Raw Filter

✅ Thiết kế Poster Quảng cáo,…

Nội Dung Khóa Học Photoshop Quạ HD

Chương 1: Giới Thiệu Cơ Bản
Bài 1 Sự khác biệt giữa đồ họa
Bài 2 Độ phân giải (Resolution)
Bài 3 Bit Depth
Bài 4 Color Modes (RGB CMYK)
Bài 5 DPI và PPI
Bài 6 Làm việc một cách Non – Destructive
Bài 7 Giao diện PTS
Bài 8.1 Khi nào nên Save và Export
Bài 8.2 Cách thức Save và Export
Bài 9 Một số Format File thường gặp
Bài 10 Layer
Bài 11 Layer Mask
Bài 12 Smart Object
Bài 13 Mở file đúng cách
Chương 2: Công Cụ
Bài 14 Các công cụ di chuyển cơ bản
Bài 15 Các thao tác Transform
Bài 16.1 Công cụ Marquee Tool
Bài 16.2 Công cụ Lasso Tool
Bài 16.3 Công cụ Selection Tool
Bài 17 Công cụ Artboard
Bài 18 Công Cụ Crop
Bài 19.1 Công cụ Text
bài 19.2 Bảng Layer Style
Bài 20 Công cụ Brush
Bài 21 Công cụ Blur, Sharpen, Smudge
Bài 22 Nhóm công cụ Healing
Bài 23 Công cụ Gradient
Bài 24.1 Giới thiệu công cụ Pen
Bài 24.2 Cách sử dụng công cụ Pen
Bài 24.3 Ứng dụng của công cụ Pen
Bìa 25 Công cụ Shape
CHƯƠNG 3: Blending Modes
Bài 26 Giới thiệu về Blending Modes
Bài 27 Ứng dụng của Blending Mode
CHƯƠNG 4: Adjustment Layer
Bài 28 Curves
Bài 29 Hue, Saturation, Lightness
Bài 30 Vibrance vs Saturation
Bài 31 Selective Color
CHƯƠNG 5: Bộ lọc Filter
Bài 32 FIlter Gallery
Bài 33.1 Sự khác biệt giữa file Raw và JPEG
Bài 33.2 Cách sử dụng Camera Raw Filter
Bài 34 Vanishing Point
Bài 35 Liquify Filter
Bài 36 Nhóm công cụ Blur
CHƯƠNG 6: Retouch Cơ bản
Bài 37 Retouch Da mặt
Bài 38 Dodge và Burn
Bài 39 Retouch Mắt
Bài 40 Retouch Răng
Bài 41 Frequency Separation
CHƯƠNG 7: Compositing trong thiết kế
Bài 42 Compositing là gì
Bài 43 Mask Nâng Cao
Bài 44 Tách tóc Nâng Cao
Bài 45 Matching chủ thể với Background
Bài 46 Thiết kế Poster Quảng cáo


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn