[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Koliaphan

Share Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản bao gồm những video bài giảng mới nhất đến thời điểm hiện tại. Cung cấp kiến thức thực chiến, kiến thức vĩ mô, thị trường Vàng, Bất động sản, PNJ,… Phân tích kỹ hơn các kỹ thuật thị trường chứng khoán lúc bấy giờ.

Share Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Koliaphan
Share Khoá Học Phân Tích Vĩ Mô Cơ Bản của Koliaphan

Nội Dung Khóa Học

Chương 1: Tiền mất giá
Bài 1: Kinh tế Mỹ, tiền mất giá, nợ và tài sản tăng giá
Bài 2: 4 tầng lớp trong xã hội, lạm phát và cung tiền M2
Bài 3: Mỹ ảnh hưởng đến Việt Nam như thế nào?
Chương 2: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng (chỉ số vĩ mô)**
Bài 1: Vì sao mỗi 10 năm có 1 khủng hoảng
Bài 2: Dollar Index 2020 – 2022 VNindex
Bài 3: Chỉ số Vĩ mô và chu kỳ kinh tế theo công thức Ray Dalio
Bài 4: Khủng hoảng dotcom 1990-2000 Nasdaq
Bài 5: Lịch sử Ngân hàng quyền lực nhất thế giới – FED
Bài 6: Lúc nào thị trường sẽ tạo đáy? khủng hoảng năm 2008
Chương 3: Thị trường Chứng Khoán**
Bài 1: Tiềm năng TTCK
Bài 2: SPX & VNindex
Bài 3: Bầu cử giữa nhiệm kỳ tổng thống Mỹ – VNINDEX2018
Bài 4: Lạm phát 1970
Bài 5: Cách Warren Buffet đầu tư trong thời khủng hoảng
Chương 4: PNJ Phân Tích Vĩ Mô
Chương 5: Bất động Sản
Chương 6: Vàng
Chương 7: Phân Tích Kỹ Thuật

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn