[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao Trên Csc.edu.vn

Share Khóa Học Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 10/2022. Khóa học giúp các bạn hiểu được các khái niệm và thành phần chính trong hệ thống quản trị thông minh (Business Intelligence), nắm được các kiến thức, kỹ năng cần thiết để có thể triển khai giải pháp phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp, đơn vị. Rèn luyện kỹ năng phân tích dữ liệu, thành thạo ứng dụng phân tích dữ liệu trên Power BI, giúp HV có thể dễ dàng mở rộng sang các ứng dụng phân tích dữ liệu khác.

Share Khóa Học Phân Tích & Trực Quan Hóa Dữ Liệu Với Power BI Cơ Bản Và Nâng Cao Trên Csc.edu.vn

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Có khả năng kết nối và thiết kế mô hình dữ liệu

✅ Sử dụng thành thạo DAX để xử lý các báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu nâng cao.

✅ Tối ưu hiệu xuất thực thi với DAX Studio.

✅ Đồng bộ dữ liệu theo thời gian thực

✅ Tự tin triển khai, bảo trì hệ thống phân tích dữ liệu tại doanh nghiệp

Nội Dung Khóa Học

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI POWER BI CƠ BẢN (30 giờ)

PHÂN TÍCH VÀ TRỰC QUAN HÓA DỮ LIỆU VỚI POWER BI NÂNG CAO (30 giờ) 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn