[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp (BA) Itexpert.vn

Share Khóa học Phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp (BA) gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 10/2022. Đây là Khoá học phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp (Business Analysis – BA) cung cấp các kỹ năng cần thiết để giúp bạn trở thành nhà phân tích nghiệp vụ phần mềm chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu công việc tại các công ty phần mềm, các doanh nghiệp.

Phân tích nghiệp vụ phần mềm là một công việc vô cùng quan trọng trong quá trình phát triển phần mềm, nhằm giúp chuyển đổi các yêu cầu nghiệp vụ từ phía khách hàng sang yêu cầu kỹ thuật của ngành phần mềm, giúp nhóm phát triển hiểu rõ và thực hiện đúng các yêu cầu của khách hàng.

Share Khóa Học Phân tích nghiệp vụ chuyên nghiệp (BA) Itexpert.vn

Đây là vai trò cầu nối giữa khách hàng và nhóm phát triển nên luôn đóng vài trò quan trọng và được tín nhiệm rất cao. Chính vì thế vài trò này cũng giúp các bạn có được sự tôn trọng và có mức lương khá tốt.

Tại Mỹ dự kiến năm 2020 cần 876,000 người làm BA, tại Đà Nẵng 6 tháng đầu năm 2021 cũng có  gần 200 lượt thông báo tuyển dụng BA với mức lương hầu hết trên 1,000 USD/tháng.

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Nắm vững các kiến thức và kỹ năng của BA

✅ Sẵn sàng tham gia vai trò Phân tích nghiệp vụ trong ngành phần mềm

Nội Dung Khóa Học

Module 1: Các khái niệm cơ bản về Business Analysis
Module 2: Khai thác yêu cầu (Elicitation Requirements)
Module 3: Phân tích yêu cầu và định nghĩa thiết kế
Module 4: Đặc tả yêu cầu (SRS)
Module 5: Quản lý yêu cầu
Module 6: Các kỹ năng cần thiết cho BA
Module 7: Dự án cuối khóa (Project)

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn