[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online

Share Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online bao gồm những video bài giảng mưới nhất đến thời điểm hiện tại. Đến với khóa học này, giúp bạn nắm vững kiến thức cơ bản quan trọng trong phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp. Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường.

Share Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online
Share Khóa Học Phân Tích Ngành và Dòng Tiền Thị Trường Online

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Nắm vững lý thuyết cơ bản quan trọng trong Phân tích tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp.

✅ Chọn được các doanh nghiệp có khả năng thu hút được dòng tiền trên thị trường

✅ Hiểu rõ và có khả năng phân tích được các ngành quan trọng trong nền kinh tế như: bất động sản, bán lẻ, dầu khí…

✅ Các giảng viên sẽ cung cấp cho học viên những cổ phiếu đáng chú ý trong ngành,…

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Nhận biết dòng tiền thị trường
Phương pháp chọn ngành sẽ thu hút dòng tiền
Các công cụ nhận biết sự dịch chuyển của dòng tiền
Ngành bán lẻ
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 2 – Ngành hàng không và cảng biển
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 3 – Ngành điện (Sản xuất, Truyền tải và Xây lắp)
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 4 – Ngành Ngân hàng
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 5 – Ngành Thực phẩm – Đồ uống
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 6 – Ngành Dầu khí và Nhựa – Hóa chất
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Buổi 7 – Ngành VLXD, Xây dựng & Bất động sản
Tổng quan ngành
Những yếu tố quan trọng (key points) cần lưu ý khi đầu tư
Triển vọng & Rủi ro
Thảo luận tiềm năng các cổ phiếu trong ngành
Ôn tập cuối khóa

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn