[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư (MAI) Cùng AFA

Share Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư (MAI) là chương trình thuộc Cấp độ 2 (Level 2) theo chuẩn quốc tế về lập kế hoạch đầu tư để trở thành một Chuyên gia Quản lý gia sản Associate Wealth Planner (AWP). Được thiết kế để cung cấp kiến thức tổng quan về sự vận hành của nền kinh tế, trong đó xem xét một cách tổng thể cấu trúc, cách thức ra quyết định và các chỉ số quan trọng đo lường hiệu suất của nền kinh tế.

Share Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư (MAI) Cùng AFA

Share Khóa Học Phân Tích Kinh Tế Vĩ Mô Ứng Dụng Trong Đầu Tư (MAI) Cùng AFA

Giới Thiệu Khóa Học

MAI là chương trình theo chuẩn phân tích của các quỹ đầu tư, ngân hàng đầu tư lớn trên thế giới, với sự kết hợp đặc biệt giữa lý thuyết kinh tế vĩ mô và phân tích định lượng các tác động ảnh hưởng của các nhân tố vĩ mô đến thị trường tài chính nhằm giúp cho học viên được trang bị phương pháp phân tích toàn diện khi đánh giá thị trường tài chính hoặc một phân lớp tài sản đầu tư.

MAI được thiết kế để cung cấp kiến thức tổng quan về sự vận hành của nền kinh tế, trong đó xem xét một cách tổng thể cấu trúc, cách thức ra quyết định và các chỉ số quan trọng đo lường hiệu suất của nền kinh tế. Trong chương trình MAI, học viên sẽ thực hành các phương pháp phân tích kinh tế vĩ mô với các công cụ thống kê và phân tích dữ liệu toàn diện từ thực tế của nền kinh tế Việt Nam và thế giới, các ngành kinh tế với sự hướng dẫn và huấn luyện bởi các chuyên gia giảng viên giàu kinh nghiệm thực tiễn và nền tảng kiến thức theo chuẩn của các quỹ đầu tư quốc tế. MAI phát triển kỹ năng phân tích và khả năng đánh giá tác động của việc thực hiện chính sách tài khóa và chính sách tiền tệ để học viên có khả năng dự báo xu hướng tăng trưởng của các thị trường tài chính.

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

Phân tích kinh tế vĩ mô ứng dụng trong đầu tư theo chuẩn quốc tế

Công cụ và số liệu phân tích được thực hiện trên nền tảng Wichart

Phân tích tình huống thực tiễn trên thị trường Việt Nam

Chia sẻ kinh nghiệm của các chuyên gia hàng đầu

Nội Dung Khóa Học

MAI gồm có 5 modules chính:

  • Module 1: Tổng quan về nền kinh tế.
  • Module 2: GDP và lạm phát.
  • Module 3: Chính sách tiền tệ.
  • Module 4: Tỷ giá hối đoái.
  • Module 5: Tác động của lãi suất đến các lớp tài sản.

Thời gian học: 05 buổi học Zoom trực tuyến

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn