[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]Share Khóa Học Phạm Thành Biên Hai Mô Hình Triệu Đô Trong Đầu Tư Tài Chính

Đây là một chuyên đề cốt lõi, là nền tảng của mọi phép tính về sau và được coi là quan trọng nhất sẽ giúp bạn định hướng lại toàn bộ tư duy, chiến lược cũng như hành động trong đầu tư tài chính

Bạn được sở hữu phương pháp đầu tư theo VÙNG HỘI TỤ KỸ THUẬT độc quyền từ chuyên gia Phạm Thành Biên và Bạn hiểu được những quy luật chuyển động giá thông qua hai mô hình triệu đô.

Share Khóa Học Phạm Thành Biên Hai Mô Hình Triệu Đô Trong Đầu Tư Tài Chính

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Quy trình phân tích thị trường
1 bài học
Phần 2: Phương pháp giao dịch bằng Hội Tụ Kỹ Thuật
5 bài học
Phần 3: Mô Hình Triệu Đô Trong Đầu Tư Tài Chính
13 bài học
Phần 4: Tổng kết
1 bài học
Phần 5 Bài kiểm tra test

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn