[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]50,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Performance Marketing (P2) – Execution & Analytics của giảng viên Trần Quốc Kỳ

Share Khóa Học Performance Marketing (P2) – Execution & Analytics là khóa học sẽ cung cấp cho bạn những hướng dẫn cụ thể, từ lúc nhận được brief cho đến quá trình chuẩn bị, tối ưu và làm báo cáo.

Khóa Học Performance Marketing (P2) - Execution & Analytics
Khóa Học Performance Marketing (P2) – Execution & Analytics

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Phân tích demo một bản brief trong ngành bảo hiểm.

✅ Chuẩn bị: Các công tác trước khi bắt đầu triển khai (như de-brief, sắp xếp timeline, đấu nối tài khoản, xây dựng hệ thống báo cáo, booking nội dung…)

✅ Triển khai: Demo cách tối ưu và mở rộng cho chiến dịch trên 3 nền tảng Facebook, Google và Zalo.

✅ Report: Giới thiệu 3 loại mẫu báo cáo (dành cho e-Commerce, Lead, Mess), và các tài liệu tham khảo khác

✅ Công cụ: Giới thiệu các công cụ khác hỗ trợ cho quá trình làm việc (To-do checklist, Booking content, Fanpage outline….)

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Giới thiệu khóa học
1.1 – Giới thiệu khóa học
1.2 – Handout
Buổi 2 – Dẫn nhập
2.1 – Tiếp nhận brief
2.2 – Xác định mô hình tiếp xúc và giai đoạn truyền thông
2.3 – Nhận diện nền tảng marketing
Buổi 3 – Chuẩn bị
3.1 – Phân tích brief và phân bổ công việc
3.2 – Xây dựng thư viện làm việc
3.3 – Xây dựng hệ thống báo cáo và chuẩn bị nội dung
3.4 – Thiết lập quảng cáo
Buổi 4 – Triển khai
4.1 – Kiểm tra và xây dựng định hướng
4.2 – Tối ưu chiến dịch
4.3 – A/B test và mở rộng
Buổi 5 – Báo cáo
5.1 – Định hình báo cáo: E-commerce
5.2 – Định hình báo cáo: Lead/Mess
5.3 – Xác định mô hình chuyển đổi và công cụ cài đặt
5.4 – Cập nhật dữ liệu tự động về Google Sheets bằng Supermetrics
5.5 – Kết nối dữ liệu Google Sheets với Google Data Studio
5.6 – Kết nối Google Analytics với Google Sheets
5.7 – Khuyến nghị
Buổi 6 – Công cụ
6.1 – Hệ công cụ hỗ trợ
6.2 – Wiki Document Training

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn