[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa học online Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam của chuyên gia Lâm Minh Chánh

Share Khóa học online Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam trên Bizuni.vn gồm những bài giảng video mới nhất đến thời điểm hiện tại. Khoá học dựa trên nội dung từ quyển sách Tài chính cá nhân dành cho người VN, gồm tất cả những kiến thức về tài chính cá nhân được viết riêng cho người Việt Nam. Kiến thức được đề cập trong khoá học này dựa trên những thói quen quản lý tài chính của người Việt nên rất dễ hiểu và dễ thực hành.

Share Khóa học online Tài Chính Cá Nhân Dành Cho Người Việt Nam Lâm Minh Chánh

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Khoá học giúp bạn thực hành tốt tài chính cá nhân để cải thiện tình hình tài chính và hướng tới một cuộc sống như mong muốn.

✅ Khoá học giúp bạn đạt được những mục tiêu tài chính cá nhân như Kiếm tiền, tiết kiệm tiền, bảo vệ tiền và đầu tư tiền.

✅ Khoá học giúp bạn hiểu sâu về khái niệm Tài chính cá nhân, tính ưu việt của Tài chính cá nhân và cách thay đổi thói quen hiện tại để tiến tới hình thành thói quen Tài chính cá nhân để từ đó đạt được những mục tiêu AN TOÀN – ĐẢM BẢO – ĐỘC LẬP VÀ TỰ DO TÀI CHÍNH.

Khóa học online “Tài chính cá nhân dành cho người Việt Nam” gồm tất cả những nội dung về tài chính cá nhân.

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn