[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

SHARE KHÓA HỌC ONLINE PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYSIS) bis.net.vn

Share khóa học DA bis.net.vn PHÂN TÍCH DỮ LIỆU THỰC HÀNH, THỰC TẾ, THỰC CHIẾN VỚI DỮ LIỆU THỰC HÀNH, THỰC TẾ, THỰC CHIẾN VỚI DỮ LIỆU

SHARE KHÓA HỌC ONLINE PHÂN TÍCH DỮ LIỆU (DATA ANALYSIS) bis.net.vn

NỘI DUNG KHÓA HỌC:

1.Hiểu được bức tranh toàn cảnh về việc sử dụng dữ liệu trong doanh nghiệp (DN): Những vấn đề mà DN đang gặp phải với dữ liệu; dữ liệu giúp DN giải quyết những vấn đề nào? Các nguồn dữ liệu trong DN đến từ đâu và cách thức khai thác hiệu quả các nguồn dữ liệu đó; Các xu hướng công nghệ liên quan đến dữ liệu mà DN đang áp dụng.

2.Nắm rõ quy trình và các loại phân tích dữ liệu (phân tích mô tả (descriptive), phân tích chuẩn đoán (diagnostic), phân tích dự báo (predictive), phân tích đề xuất (prescriptive)).

3.Được trang bị kiến thức nền tảng thống kê để phân tích dữ liệu (vấn đề tiền xử lý dữ liệu, đánh giá mức độ tập trung, phân tán của dữ liệu, đánh giá hình dáng phân bố dữ liệu, phân tích tương quan).

4.Sử dụng thành thạo Tableau|Power BI| Python để phân tích và trực quan hóa dữ liệu (Data Visualization: Dashboard, Data Storytelling).

5.Hiểu và triển khai được các phương pháp phân tích dữ liệu nâng cao: Phân lớp dữ liệu, Phân cụm dữ liệu, Phát hiện luật kết hợp.

6.Biết cách triển khai Capstone Project về Phân tích dữ liệu (dự án lớn với dữ liệu thực tế)

7.Được tư vấn các phải pháp phân tích dữ liệu theo yêu cầu thực tế của người học. 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn