[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học Nordiccoder Analysing & Visualizing Data với Tableau của giảng viên Nguyễn Ngọc Minh Thy và Trần Trung Hiếu

Share Khóa học Analysing & Visualizing Data với Tableau gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 8/2022.  Đây là khóa học giúp chúng ta hiểu sâu hơn về Data Visualization đến thời điểm hiện tại. 

Share Khóa học Nordiccoder Analysing & Visualizing Data với Tableau

Bán hàng đa kênh nên phải sử dụng quá nhiều công cụ khác nhau khi cần xem báo cáo như Google Sheet, CRM các nền tảng quảng cáo Facebook Ads, Google Ads, Google Analytics

60% người nghe nhớ được nội dung phức tạp qua hình ảnh nhưng chỉ 10% nhớ được nội dung của bài thuyết trình bằng lời nói.  Và data visualization – trực quan hóa dữ liệu cũng chính là một yếu tố hoàn toàn khác biệt, kể “câu chuyện” số liệu bằng hình ảnh, khiến chúng trở nên hấp dẫn và dễ hiểu hơn

Giới Thiệu Khóa Học

Data visualization – Trực quan hóa dữ liệu là thể hiện dữ liệu thành các dạng đồ họa như là đồ thị, biểu đồ hay sử dụng các phương pháp, công cụ khác nhau để trực quan hóa và minh họa dữ liệu được tốt nhất. Mục đích là biến các nguồn dữ liệu thành những thông tin được thể hiện một cách trực quan, dễ quan sát, dễ hiểu, để truyền đạt rõ ràng những hiểu biết đầy đủ (insights) từ dữ liệu đến người xem, người đọc.

Các dạng như biểu đồ đường, biểu đồ tròn, biểu đồ cột, bảng tính là các hình thức truyền thống của việc hiển thị dữ liệu. Tuy nhiên, trong suốt 3 quý làm việc, doanh nghiệp của bạn đã thu thập được một lượng khổng lồ các loại dữ liệu, từ dữ liệu khách hàng, đến các dữ liệu của các hoạt động trong công ty.

Data Visualization giúp bộ não con người dễ hiểu dữ liệu hơn và trực quan hóa cũng giúp dễ dàng phát hiện các mẫu, xu hướng và ngoại lệ trong các nhóm dữ liệu.
Data Visualization có thể giúp đặt câu hỏi đúng và làm cho dữ liệu trở nên dễ nhớ hơn đối với các bên liên quan. Nó được sử dụng để tác động đến việc ra quyết định.

Nội Dung Khóa Học

Buổi 1 – Giới thiệu về phân tích dữ liệu và Tableau
Buổi 2 – Làm quen với Tableau Desktop
Buổi 3 – Xử lý dữ liệu
Buổi 4 – Các hàm tính toán
Buổi 5 – Các loại biểu đồ cơ bản và cách sử dụng
Buổi 6 – Định dạng biểu đồ
Buổi 7 – Phân tích dữ liệu với bản đồ
Buổi 8 – Xử lý dữ liệu với Tableau Prep
Buổi 9 – Thiết kế Dashboard và Story
Buổi 10 – Showcase các tính năng nâng cao
Buổi 11 – Thực hành và hỗ trợ tiểu luận cuối khoá
Buổi 12 – Báo cáo tiểu luận cuối khóa

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn