[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Magic Trader – Scalping Đỉnh Cao Cho Trader Toàn Thời Gian

Share Khóa Học Magic Trader – Scalping Đỉnh Cao Cho Trader Toàn Thời Gian là khoá học giao dịch lướt sóng đỉnh cao dành cho trader toàn thời gian với phương pháp SMC+, muốn trở thành nhà giao dịch quỹ.

Share Khóa Học Magic Trader - Scalping Đỉnh Cao Cho Trader Toàn Thời Gian
Share Khóa Học Magic Trader – Scalping Đỉnh Cao Cho Trader Toàn Thời Gian

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Giúp bạn đạt được tự do về thời gian và tiền bạc.

✅ Phương pháp phân tích biểu đồ giao dịch cuối cùng mà bạn cần.

✅ Lướt sóng nhanh chóng và an toàn bằng hệ thống giao dịch khoa học.

✅ Áp dụng cho tất cả các thị trường tài chính (Forex, Chỉ số, Chứng khoán, Crypto…)

✅ Tính thực chiến cao, nhiều công cụ hỗ trợ, đơn giản nhưng lôgic.

Nội Dung Khóa Học

“MAGIC TRADER” CONTENT
PHẦN 1 – PRICE LOGIC
Bài mở đầu: Những điều bạn cần chuẩn bị cho khoá học này
Bài 1: Bản chất của thị trường (Nature of Market)
Bài 2: Quy tắc xác định cấu trúc thị trường (Rule for Structure)
Bài 3: Hướng dẫn xác định và vẽ cấu trúc thị trường (Mapping Structure)
Bài 4: Sự thay đổi tính chất của giá (CHOCH)
Bài 5: Cấu trúc nhỏ (Secondary Structure)
PHẦN 2 – ORDERFLOW AND ADVANCED STRUCTURE
Bài 1: Khái niệm Orderflow (Introduce to Orderflow)
Bài 2: Premium and Discount
Bài 3: Major and Minor Structure
Bài 4: Re-establishment of Orderflow (Tái thiết Orderflow)
Bài 5: Xác định cấu trúc thị trường nâng cao (Advanced structure mapping)
Bài 6: Orderflow của cấu trúc nhỏ (Secondary structural orderflow)
PHẦN 3 – SUPPLY & DEMAND, LIQUIDITY VÀ PRICE EXPECTATION
Bài 1: Kiến thức về Supply và Demand
Bài 2: Thanh khoản (Liquidity)
Bài 3: Kỳ vọng về giá của timeframe M15 (M15 Expectation)
Bài 4: Thứ tự ưu tiên các loại cấu trúc (Structural Hierarchy)
Bài 5: Sự tương quan giữa các khung thời gian và Vùng xếp chồng (Timeframe Relevence & Crossover zone)
Bài 6: Mitigation Expectation (Khi giá không đi đúng kịch bản)
Bài 7: Hướng dẫn vẽ cấu trúc đặc biệt (Drawing special structure)
Bài 8: Bí mật chọn vùng POI (supply/demand) tốt nhất
Bài 9: Hiểu đúng về liquidity và cách áp dụng trong giao dịch
PHẦN 4: ENTRIES
Bài 1: Cơ sở vào lệnh (Philosophy of entries)
Bài 2: Vào lệnh khi M15 tạo đỉnh/đáy – Giao dịch ngược xu hướng (M15 cemented entries – counter trend trading)
Bài 3: Vào lệnh với cấu trúc nhỏ của M15 (M15 secondary structure entries)
Bài 4: M1 orderflow entries
Bài 5: M1 ROF continuation entries
Bài 6: Vào lệnh khi M1 có CHOCH (M1 CHOCH entry)
Bài 7: 5s BOS entry và 5s orderflow entry
Bài 8: Vào lệnh khi M1 đóng nến tạo đỉnh/đáy
Bài 9: M15 liquidity sweep and cemented candle
Bài 10: M1 liquidity sweep and cemented candle
Bài 11: M15 counter trend trading
Bài 12: M15 sweep entry
PHẦN 5: MANAGEMENT
Bài 1: Risk Free (Quy tắc không rủi ro)
Bài 2: Chốt lời hợp lý (Logical take profit)
Bài 3: Quy tắc 2.5%
“MAGIC TRADER” CASE STUDY
CASE STUDY
Case Study 1: Buy EURUSD với 5s entry
Case Study 2: Phân tích biểu đồ dự báo đường giá và lên kế hoạch giao dịch
Case Study 3: Giao dịch M15 counter trend kết hợp Liquidity
Case Study 4: Giao dịch thuận trend kết hợp phân tích tìm vùng xếp chồng và vào lệnh với tín hiệu nến M1 tạo đỉnh
Case Study 5: M15 liquidity sweep and M1 cemented candle
Case Study 6: Bí mật vùng crossover zone
“MAGIC TRADER” TIPS AND TRICKS
Công cụ và Sàn giao dịch mình đang sử dụng
Bài 1: Các công cụ và chỉ báo
Bài 2: Sàn giao dịch tốt

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn