[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Lập Trình Web Với REACT, NODEJS, MONGODB, EXPRESSJS Cùng Team Aptech

Share Khóa học Lập Trình Web Với REACT, NODEJS, MONGODB, EXPRESSJS gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 10/2022. Đây là Khoá học nhằm giúp cho bạn làm chủ những kiến thức MongoDB, Express.js, React.js và Node.js

Share Khóa Học Lập Trình Web Với REACT, NODEJS, MONGODB, EXPRESSJS Cùng Team Aptech

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Khóa học sẽ giúp bạn làm chủ những kiến thức MongoDB, Express.js, React.js và Node.js

✅ Khóa học đưa bạn tiếp cận với môi trường làm việc thực tế từ A-Z.

✅ Hoàn tất khóa học, bạn sẽ có project hoàn chỉnh thực tế với chủ đề website thương mại điện tử, website tin tức,…

✅ Hoàn tất khóa học, bạn sẽ đủ khả năng ứng tuyển vào các công ty lập trình Web fullstack với MongoDB, Express.js, React.js và Node.js

Giới Thiệu Khóa Học

ReactJS là một trong những thư viện được sử dụng phổ biến hiện nay với các ứng dụng đang được sử dụng như: FaceBook, Instagram, Tweeter, Netflix, WhatsApp,…

NodeJS đang là nền tảng được các lập trình viên lựa chọn thay thế cho các nền tảng back-end với PHP, Java,…

Expressjs là một framework được xây dựng trên nền tảng của Nodejs. Nó cung cấp các tính năng mạnh mẽ để phát triển web hoặc mobile. Expressjs hỗ trợ các method HTTP và midleware tạo ra API vô cùng mạnh mẽ và dễ sử dụng.

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu NoSQL mã nguồn mở đa nền tảng viết bằng C++. Bản ghi trong MongoDB được lưu trữ dạng một dữ liệu văn bản, là một cấu trúc dữ liệu bao gồm các cặp giá trị và trường tương tự như các đối tượng JSON.

Việc xây dựng các ứng dụng fullstack (tức là frontend + backend) với MERN stack rất phổ biến – trong khóa học này, bạn sẽ học nó từ đầu với ví dụ về một dự án hoàn chỉnh!

MERN là viết tắt của MongoDB, Express.js, React.js và Node.js – khi kết hợp lại, bốn công nghệ này cho phép bạn xây dựng các ứng dụng web tuyệt vời.

Trong những năm gần đây, bốn công nghệ này đã vươn lên trở thành một trong những công nghệ được sử dụng rộng rãi nhất.

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Cài Đặt Môi Trường Học

 1. Cài đặt Visual Studio Code & Extensions
 2. Cài đặt Git-SCM & Bash (Làm việc với Source Control, Version Control)
 3. Hướng dẫn viết lệnh Command Line trên Windows, MacOS, Linux
 4. Cài đặt NodeJS, MongoDB, NPM, Yarn
 5. Kiến thức về cơ bản ESNEXT

Phần 2: HTML CSS Javascript cơ bản

 1. Giới thiệu ngôn ngữ lập trình Web
 2. Xây dựng Website tĩnh với các thẻ HTML và CSS
 3. Tạo trang web với ngôn ngữ HTML5
 4. Hoàn chỉnh giao diện trang Web với CSS3
 5. Lập trình Javascript
 6. Xử lý nâng cao với các đối tượng trong Javascript

Phần 3.1: React

 1. Giới thiệu React JS
 2. Hướng dẫn cách viết JSX
 3. Viết trang HTML ReactJS đầu tay: Giới thiệu thông tin của bạn

Phần 3.2: Component

 1. Giới thiệu Component
 2. Cách tạo Component
 3. Hiểu về trình tự hoạt động của một Component
 4. Cách Mount / Unmount một Component
 5. Tạo & Sử dụng Properties
 6. Chu kỳ hoạt động của một Component (Life Cycle)
 7. Quản lý events trên một Component
 8. Quản lý State (Trạng thái) của một Component
 9. Update Component
 10. Component lồng nhau.
 11. Vận dụng tính năng mới React Hooks, HOCs, …
 12. Vận dụng Server Side Rendering với NextJS

Phần 3.3: Sử dụng React Router

Phần 3.4: Redux & Saga

 1. Tại sao phải dùng Redux?
 2. Cài đặt Redux.
 3. Các hàm trong Redux.
 4. Khởi tạo Reducer & truy cập State của ứng dụng.
 5. Dispatching & Handling các Actions.
 6. Redux: Thêm phần tử vào mảng.
 7. Redux: Cập nhật / Xóa phần tử trong mảng.
 8. Làm việc với nhiều Reducers, nhiều Modules.
 9. Asynchronus actions (Redux Saga).
 10. React-Redux: Provider & Connect & Redux Hooks.

Phần 3.5: Vận dụng các thư viện UI / UX

 1. Ant Design
 2. Material Design

Phần 4: RESTful API với Expressjs

 1. Cơ bản về Nodejs
 2. Routing
 3. HTTP Methods
 4. Middleware
 5. Error handling

Phần 5: Lập trình truy xuất CSDL NoSql với MongoDB và Mongoose

 1. Data Modelling
 2. Create database & collections
 3. Data types
 4. Insert, Update, Delete,, Query document
 5. Projectiong, limit records, sort records, Indexing, Aggregation

Phần 6: Nâng cao với JWT, Redis, Queue, Upload files, Firebase

Phần 7: Triển khai 1 dự án Web lên Heroku / Vercel / Netlify

Phần 8: Thực hiện dự án với chủ đề Thương mai điện tử hoặc tương đương

Phần 9: Kỹ năng mềm: Kỹ năng làm việc nhóm, Kỹ năng phỏng vấn, tìm việc

Đang Tiếp Tục Quá Trình Cập Nhật

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn