[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học Phân tích Báo cáo tài chính – Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ của giảng viên Fin Academy

Share Khóa học Gitiho Phân tích Báo cáo tài chính - Đọc hiểu BCTC của mọi Doanh nghiệp sau 6 giờ


Bạn Sẽ Học Được Gì?

✅ Hiểu từng báo cáo tài chính (bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ)

✅ Tính toán các chỉ số thanh khoản, khả năng thanh toán, khả năng sinh lời và tăng trưởng

✅ Phân tích hiệu suất của một công ty dựa trên tài chính của họ qua các phép phân tích

✅ Phân tích chuyên sâu bằng Phân tích ngang, Phân tích dọc, Phân tích Dupont

Giới Thiệu Khóa Học

Nếu bạn đang hoặc sẽ ở trong ngành tài chính hoặc kế toán, bạn cần phải biết các báo cáo tài chính! Kiến thức về báo cáo tài chính sẽ giúp bạn:

  • Hiểu sức khỏe tài chính của một công ty
  • Nắm bắt lợi nhuận và khả năng phát triển của các sản phẩm và dịch vụ
  • Phân tích quá khứ để đưa rahành động trong tương lai

Đừng lo lắng, bạn không cần phải có kiến thức về tài chính kế toán để tham gia khóa học này! Chúng ta sẽ bắt đầu với những điều cơ bản với các loại báo cáo tài chính và sau đó đi sâu hơn vào từng báo cáo. Từ đó, bạn sẽ học cách phân tích báo cáo tài chính bằng cách sử dụng các số liệu khác nhau để giúp bạn phân tích tình hình hoạt động và lợi nhuận của một công ty.

Chắc chắn những gì bạn học được trong khóa học này sẽ mang lại lợi ích cho bạn trong suốt phần còn lại của sự nghiệp! Cùng bắt đầu nào !

Nội Dung Khóa Học

Phần 1: Mở đầu
Bài 1: Giới thiệu khóa học – Nội dung, Cấu trúc, Mục tiêu đầu ra và Dự án Thực hành
Bài 2: Download: Slide bài giảng trong Khóa học
Phần 2: Giới thiệu về Báo cáo tài chính
Bài 3: Giới thiệu về báo cáo tài chính. Mục tiêu phân tích BCTC – Nguyên tắc lập BCTC
Bài 4: Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Tài sản
Bài 5: Bảng cân đối kế toán: Hiểu về Nợ phải trả và Vốn chủ sở hữu
Bài 6: Báo cáo kết quả kinh doanh
Bài 7: Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Phần 3:Các công cụ để Phân tích BCTC
Bài 8: Công cụ Phân tích ngang
Bài 9: Công cụ Phân tích dọc – Công cụ Phân tích chi tiết
Phần 4: Kỹ thuật Phân tích BCTC bằng Chỉ số
Bài 10: Phân tích Khả năng thanh toán
Bài 11: Phân tích Tốc độ thanh toán
Bài 12: Phân tích Vòng quay Hàng tồn kho – Chu kỳ vận động của Vốn trong Doanh nghiệp
Bài 13: Phân tích khả năng thanh toán lãi vay và Mức độ rủi ro tài chính
Bài 14: Phân tích Cấu trúc tài chính. Đánh giá cơ cấu Nguồn vốn – Tài sản
Bài 15: Phân tích Cấu trúc tài chính – Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp
Bài 16: Phân tích Cấu trúc tài chính – Cân bằng tài chính trong Doanh nghiệp – Phần 2
Bài 17: Phân tích khả năng sinh lời
Phần 5: Kỹ thuật Phân tích Chuyên sâu
Bài 18: Phân tích Dupont – Ảnh hưởng của Đòn bẩy tài chính
Phần 6: Dự án cuối khóa. Case Study phân tích BCTC Công ty tại Việt Nam
Bài 19: Yêu cầu dự án cuối khóa
Bài 20: File Excel hỗ trợ tính toán khi Phân tích BCTC (ví dụ bằng dự án cuối khóa)
Bài 21: Case study 1: Phân tích BCTC Công ty Cổ Phần Xây Dựng & Giao Thông Bình Dương (BCE)
Bài 22: Case study 2: Phân tích BCTC Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam (VNM)

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn