[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp CPO 2023 Cùng PEO

Share Khóa Học Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp CPO 2023 là chương trình nhằm mang lại những công nghệ quản lý sản xuất tiên tiến nhất và hiệu quả nhất của các tập đoàn hàng đầu thế giới đến với các doanh nghiệp Việt Nam

Share Khóa Học Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp CPO 2023 Cùng PEO
Share Khóa Học Giám Đốc Sản Xuất Chuyên Nghiệp CPO 2023 Cùng PEO

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Nắm được vai trò, vị trí, trách nhiệm, quyền hạn của một Giám đốc sản xuất trong doanh nghiệp

✅ Nắm được giải pháp lập kế hoạch & tổ chức sản xuất

✅ Nâng cao kỹ năng về quản trị sản xuất & tác nghiệp với các dây chuyền hoạt động của nhà máy.

✅ Quy trình điều hành & quản lý các bộ phận: PGĐ nhà máy, Quản đốc, Tổ trưởng, tổ phó & các bộ phận trực thuộc hệ thống quản lý.

Nội Dung Khóa Học

CHUYÊN ĐỀ 1: QUẢN TRỊ CUỘC ĐỜI – Chuyên gia Lê Thẩm Dương
CHUYÊN ĐỀ 2: TỔNG QUAN VỀ HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP – Chuyên gia Dương Ngọc Dũng
CHUYÊN ĐỀ 3: CHÂN DUNG MỘT CPO CHUYÊN NGHIỆP – Chuyên gia Lê Đình Tiến
CHUYÊN ĐỀ 4: TỔ CHỨC PHÂN XƯỞNG VÀ NHÀ MÁY – Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh
CHUYÊN ĐỀ 5: CHIẾN LƯỢC SẢN XUẤT – Chuyên gia Trương Minh Cảnh
CHUYÊN ĐỀ 6: QUẢN TRỊ CHUỖI CUNG ỨNG – Chuyên gia Lê Đại Ngọc
CHUYÊN ĐỀ 7: QUẢN LÝ SẢN XUẤT VÀ KIỂM SOÁT CHI PHÍ – Chuyên gia Đinh Viết Huyễn
CHUYÊN ĐỀ 8: HOẠCH ĐỊNH VÀ QUẢN LÝ 4M – Chuyên gia Trương Minh Cảnh
CHUYÊN ĐỀ 9: KAIZEN & 5S – Chuyên gia Lê Đình Tiến
CHUYÊN ĐỀ 10: MỘT SỐ MÔ HÌNH QUẢN LÝ SẢN XUẤT TIÊN TIẾN – Chuyên gia Trương Minh Cảnh
CHUYÊN ĐỀ 11: NGHIỆP VỤ QUẢN LÝ KHO – Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh
CHUYÊN ĐỀ 12: HOẠCH ĐỊNH NGUỒN NHÂN LỰC – Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh
CHUYÊN ĐỀ 13: KỸ NĂNG GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ VÀ RA QUYẾT ĐỊNH – Chuyên gia Tạ Thị Phước Thạnh
CHUYÊN ĐỀ 14: TẠO ĐỘNG LỰC LÀM VIỆC CHO NHÂN VIÊN – Chuyên gia Lê Đại Ngọc
CHUYÊN ĐỀ 15: CÁCH MẠNG 4.0 VÀ HƯỚNG ĐI NÀO CHO DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO)
CHUYÊN ĐỀ 16: CPTPP VÀ CON ĐƯỜNG PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP (HỘI THẢO)
CHUYÊN ĐỀ 17: DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH KINH TẾ SỐ VÀ HIỆP ĐỊNH EVFTA KÝ KẾT (HỘI THẢO)
CHUYÊN ĐỀ 18: DIỄN ĐÀN KINH TẾ & DOANH NGHIỆP 2022: THÍCH ỨNG VÀ TỰ CHỦ (HỘI THẢO)
CHUYÊN ĐỀ 19: KINH TẾ VIỆT NAM 2023: SMES ĐỐI DIỆN VÀ VƯỢT BÃO (HỘI THẢO)

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn