[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa học Giám Đốc Nhân Sự – CHRO của chuyên gia Ngô Minh Tuấn

Share Khóa học Giám Đốc Nhân Sự - CHRO Ngô Minh Tuấn

Giới Thiệu Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự

Học để giúp CEO có đầy đủ thông số để phân tích tình hình nhân sự và tư vấn cho CEO giải pháp tối ưu trong chiến lược nhân sự, sử dụng và kiểm soát hiệu quả nhân sự bằng phương pháp:
– Khoán.
– Kiểm soát hiệu quả nhân sự hệ thống.
– Quản trị mục tiêu.
– Về chuyên môn: Được cung cấp công cụ để đánh giá được hiệu quả và giá trị đóng góp cho doanh nghiệp của từng nhân viên.
– Về văn hóa: Xây dựng được văn hóa đoàn kết, chủ động trong công việc và hướng đến cùng một mục tiêu – vì sự phát triển của doanh nghiệp.
– Về chính sách: Xây dựng cơ chế khoán toàn diện cho từng nhân sự trong hệ thống doanh nghiệp.
– Về phương thức kiểm soát: Học viên có tư duy sử dụng Nhân sự để từng bước chuyển hóa DN từ phương thức quản trị kiểm soát hành vi sang phương thức quản trị kiểm soát mục tiêu bằng cơ chế khoán toàn diện: khoán thực hiện văn hóa DN, khoán theo khối lượng công việc, khoán theo chất lượng (hiệu quả) công việc, nhằm từng bước giải phóng lãnh đạo.
– Xây dựng chiến lược nhân sự thông qua đào tạo và có tính kế thừa của hệ thống

Nội Dung Khóa Học Giám Đốc Nhân Sự

Chương I: Vai trò của GĐNS đối với Doanh nghiệp
Bài I.1: Vai trò của GĐNS trong Doanh nghiệp ( Phần 1 )
Bài I.1: Vai trò của GĐNS trong Doanh nghiệp ( Phần 2 )
Bài I.2: Nhận đề bài từ CEO và các bước triển khai trong Doanh nghiệp ( Phần 1 )
Bài I.2: Nhận đề bài từ CEO và các bước triển khai trong Doanh nghiệp ( Phần 2 )
Chương II: Nhận & phân tích đề bài từ CEO
Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 1 )
Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 2 )
Bài II.1: Thẻ điểm cân bằng trong Doanh nghiệp (BSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 3 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 1 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 2 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 3 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 4 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 5 )
Bài II.2: Bảng điều khiển trung tâm Doanh nghiệp (CCSC) & vai trò của GĐNS khi tham gia thảo luận cùng hội đồng ( Phần 6 )
Bài II.3: Nhận đề bài từ CEO: Quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự đối với Doanh nghiệp ( Phần 1 )
Bài II.3: Nhận đề bài từ CEO: Quyền lợi và trách nhiệm của nhân sự đối với Doanh nghiệp ( Phần 2 )
Chương III: Nâng cao giá trị nhân sự mang đến cho doanh nghiệp – Đúng việc, đúng số lượng người
Tổng kết chương I & II
Giới thiệu chương III
Bài III.1 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong doanh nghiệp
Bài III.2 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Kinh doanh – Phòng Truyền thông ( Phần 1 )
Bài III.2 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Kinh doanh – Phòng Truyền thông ( Phần 2 )
Bài III.3 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Kinh doanh – Phòng Marketing
Bài III.4 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Tài chính – Kế toán ( Phần 1 )
Bài III.4 : Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Tài chính – Kế toán ( Phần 2 )
Bài III.5 Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Hành chính
Bài III.6 Cơ cấu tổ chức chuẩn hóa trong bộ phận Nhân sự
Bài III.7 Cơ cấu tổ chức hoàn thiện của doanh nghiệp
Bài III.8 Các giai đoạn chuyển hóa cơ cấu tổ chức trong doanh nghiệp
Chương IV: Phương pháp chia tiền phù hợp để tạo động lực cho nhân sự
Giới thiệu chương IV
Bài IV.1: Sắp xếp cơ cấu tổ chức theo tầng nhân sự
Bài IV.2: Xây dựng chính sách phúc lợi theo tầng nhân sự
Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phần 1 )
Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phần 2 )
Bài VI.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phòng truyền thông )
Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Phòng Nhân sự )
Bài IV.3: Chuẩn bị thông số để chia lương thưởng ( Lễ – tết – phép )
Bài IV.4: CCSP là gì? Cách xây dựng CCSP ( Phần 1 )
Bài IV.4: CCSP là gì? Cách xây dựng CCSP ( Phần 2 )
Bài IV.5: Phương pháp chia lương 3T & đối tượng sử dụng
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 1)
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 2)
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 3)
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 4)
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 5)
Bài IV.6: Phương pháp chia lương khoán doanh thu (Phần 6)
Bài IV.6: Tổng kết khóa học online cho Giám đốc Nhân sự để chuẩn bị offline

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn