[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa học fullstack web developer laptrinhcuocsong.com

Share Khóa học fullstack web developer gồm những bài giảng mới nhất trong năm 2022. Đây là khóa học cung cấp các kiến thức căn bản để học viên có thể đi làm được ở vị trí fullstack web developer.

Khóa học này là tổng hợp của tất cả những gì mà mình từng làm ở vị trí lập trình viên, như bạn thấy khóa học này có những kiến thức về git, npm, docker, vps… Những thứ mà một khóa học web thông thường không nhắc đến, hoặc bị tách thành nhiều khóa học nhỏ như: khóa học git, khóa học docker, khóa học vps…

Share Khóa học fullstack web developer laptrinhcuocsong.com

Nội Dung Khóa Học

1. Cơ bản về web:
Giới thiệu căn bản, web hoạt động như thế nào? Các kiến thức về http request, dns, domain, ajax, session, cookie, database…
2. Ngôn ngữ đánh dấu HTML
Học viên học tất tần tật về ngôn ngữ đánh dấu HTML, hiểu và sử dụng các thẻ HTML một cách thuần thục.
3. CSS
Học viên được cung cấp các kiến thức về CSS và đặc biệt là CSS3, hiểu về dựng layout web bằng CSS thuần, các kỹ thuật liên quan đến float, flex box, sass, responsive, media query, pseudo, transition, animation…
4. Psd to html
Học viên học cách sử dụng cơ bản photoshop, cách lấy hình ảnh, đo đạc để cắt giao diện được thiết kế từ photoshop sang html/css. Ngoài ra sẽ có một buổi học cắt giao diện từ Figma vì trong thực tế có sử dụng.
5. Bootstrap
Hướng dẫn học viên cài đặt và sử dụng bootstrap, các kiến thức bootstrap như: grid system, sử dụng các component, kết hợp css thuần để customize bootstrap dựng được giao diện web hoàn chỉnh.
6. Javascript cơ bản và nâng cao
Học javascript căn bản từ đầu, học viên hiểu về biến, hằng, vòng lặp, event, function, arrow function, destructure, promise, callback, sync, await, cách javascript tương tác với DOM document.
7. Vuejs
Học viên hiểu các kiến thức về javascript framework nói chung và vuejs nói riêng, học cách sử dụng NPM, cài đặt vuejs và học các kiến thức về life cycle, routing, model, props, components, binding, methods, watch, filters … Các kiến thức bổ trợ: single page web app, api auth.
8. React js
Học viên hiểu các kiến thức về Reactjs, cài đặt vuejs và học các kiến thức về Reactjs: Component, jsx, life cycle, props, state, class component và functional components, Redux, react hooks.
9. Giới thiệu PHP và cài đặt các công cụ liên quan.
Giới thiệu cơ bản về ngôn ngữ lập trình PHP, giúp học viên cài đặt, hiểu và có thể sử dụng các công cụ phát triển web: stack, editor, php package manager, javascript package manager…
10. Lập trình PHP căn bản.
Kiến thức lập trình php căn bản bao gồm: biến, hằng số, vòng lặp, hàm, mảng, data type…
Lập trình hướng đối tượng trong php: class, namespace, constructor, extends, instance, static methods, interface, abstract, trait…
Các kiến thức khác của riêng php như: session, cookie, request param…
11. Database design.
Học viên học cách phân tích và thiết kế cơ sở dữ liệu quan hệ đáp ứng được yêu cầu bài toán đưa ra. Kiến thức về SQL cơ bản.
12. Lập trình laravel căn bản.
Giới thiệu về framework, giới thiệu về Laravel.
Cài đặt laravel.
Giới thiệu cấu trúc thư mục, artisan.
Application flow, routing, controller, model và view.
Config và language
Blade template, compiling assets.
Sử dụng Vue framework trong laravel.
Request và validation
Eloquent ORM, Eloquent relationships, implicit binding, eager loading.
Migration, factory và seeder.
Authentication và middleware.
Authorization, policy
Command, event
Cache, tối ưu hóa hiệu năng ứng dụng
Queue và Shedule
API, Laravel passport
13. Teamwork và Deploy dự án Laravel
Học viên học cách sử dụng git, thử làm việc với nhau trên một project như một team thực thụ, học deploy một project laravel lên vps sử dụng docker, CI-CD đơn giản với github, CircleCI.
14.Tổng kết khóa học.
Hệ thống hóa lại toàn bộ kiến thức đã học. Đánh giá lại trình độ học viên, bồi dưỡng thêm cho các học viên chưa đạt yêu cầu.

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn