[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Front-end cho Designer của giảng viên Mr. Toàn Bùi

Share Khóa Học Front-end cho Designer bao gồm những bài giảng mơi nhất 2023. Khóa học Front-end cho designer là một khóa học hướng tới việc giúp người học có những kiến thức thiết thực nhất để có thể biến ý tưởng thiết kế của mình thành một sản phẩm cụ thể bằng việc lập trình. Dù bạn là designer bay bổng, thì coding, developing không hề là một công cụ gì quá xa vời mà rất dễ tiếp thu và nắm bắt.

Share Khóa Học Front-end cho Designer

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Học viên demo được sản phẩm thiết kế bằng HTML

✅ Hiểu rõ cách làm việc của HTML, CSS

✅ Có kiến thức căn bản về javascript, cách các hiệu ứng vận hành

✅ Dùng CSS để định kiểu các thành phần trên trang theo thiết kế đơn giản. Hình thành tư duy hệ thống cho thiết kế

✅ Tạo được một trang web mang tính cách cá nhân, hiện thực hóa được chính thiết kế của mình

Nội Dung Khóa Học

BUỔI 1 HTML
• Giới thiệu tổng quan kiến trúc Frontend, thuật ngữ
• Kiểm tra code trên trình duyệt
• Layout trên web
• Cú pháp HTML
• Cài đặt phần mềm
• Thực hành
BUỔI 2 CSS
• Cú pháp CSS
• Selector (class, id)
• Thuộc tính, độ ưu tiên
• Định kiểu cho các thành phần html
• Layout đơn giản từ Figma
• Responsive
BUỔI 3 Sử dụng CSS Framework
• Giới thiệu TailwindCSS
• Cài đặt TailwindCSS
• Dàn layout
• Định kiểu theo thiết kế
BUỔI 4 CSS Framework, hiệu ứng với CSS và Javascript
• Định kiểu theo thiết kế
• CSS animation
• Link javascript vào HTML
• Sử dụng javascript animation framework để tạo hiệu ứng đơn giản
BUỔI 5 Thực hành convert Figma sang HTML
• Convert thiết kế profile cá nhân (Figma) sang HTML, CSS, JS
• Convert một landing page sang HTML
BUỔI 6 Thực hành convert Figma sang HTML & Deploy lên online
• Convert một landing page sang HTML
• Tên miền và hosting
• Triển khai online

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn