[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,000,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học Financial Management (FMF9) ACCA – Quản trị tài chính cùng Sapp

Share Khóa học Financial Management (FM/F9) ACCA – Quản trị tài chính là một khóa học giúp bạn phát triển kiến thức, kỹ năng về tài chính doanh nghiệp nhằm định lượng và định tính các thông tin cho việc lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hoạt động.

Share Khóa học Financial Management (FMF9) ACCA – Quản trị tài chính Cùng Sapp
Share Khóa học Financial Management (FMF9) ACCA – Quản trị tài chính Cùng Sapp

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học

✅ Tìm hiểu 6 chủ đề lớn bao quát toàn bộ kiến thức về quản trị tài chính trong doanh nghiệp: quản lý tài chính, quản lý vốn lưu động, đánh giá đầu tư, cấu trúc nguồn vốn doanh nghiệp, định giá doanh nghiệp và quản lý rủi ro

✅ Lựa chọn và áp dụng các kỹ thuật ra quyết định thích hợp để đánh giá các lựa chọn kinh doanh và thúc đẩy việc sử dụng hiệu quả các nguồn lực kinh doanh, đánh giá rủi ro và các vấn đề không chắc chắn trong kinh doanh và kiểm soát rủi ro đó

✅ Xác định, đánh giá các thông tin về hiệu quả hoạt động kinh doanh cũng như hệ thống đánh giá và đánh giá hoạt động của doanh nghiệp ở cả góc độ tài chính và phi tài chính

✅ Đưa ra đánh giá về khả năng kiểm soát hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp thông qua các mô hình được học

Nội Dung Khóa Học

Khóa học Financial Management (FM/F9) – Quản trị tài chính cung cấp kiến thức:

Chức năng quản lý tài chính

Phạm vi quản lý tài chính

Quản lý vốn lưu động

Thẩm định đầu tư

Tài chính kinh doanh

Định giá doanh nghiệp

Quản lý rủi ro

Khả năng tuyển dụng và kỹ năng công nghệ

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn