[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]12,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa học DevOps For Backend Developer 200Lab của giảng viên Mr. Việt Trần và Mr. Tín Phạm

Share Khóa học DevOps For Backend Developer là khóa học được xây dựng dựa trên nhu cầu thiết thực từ các công ty lớn, sở hữu hệ thống microservices chịu tải cao.  khoá học được xây dựng trên một lộ trình tutorial từ các source code backend (Go và Node), frontend (React). Các học viên sẽ được trải nghiệm từng bước triển khai các công cụ thông dụng trong DevOps để triển khai và vận hành các service một cách hiệu quả nhất.

Share Khóa học DevOps For Backend Developer 200Lab

Demo khoá học DevOps

\

Những Ai Sẽ Tham Giá Khóa Học Này?

✅ Bạn là Backend Developer muốn tiến lên vị trí DevOps.

✅ Bạn là sysadmin muốn tìm hiểu DevOps.

✅ Những bạn đang là Software EngineerDeveloper ở các lĩnh vực khác.

Nội Dung Khóa Học

Thời lượng dự kiến: 16-20 buổi120phút/buổi Kèm Tài liệu & Source code

TOPIC 1: ĐỊNH HƯỚNG & CHIA SẺ VỀ DEVOPS
TOPIC 2: DOCKER CƠ BẢN ĐẾN NÂNG CAO
TOPIC 3: DOCKER COMPOSE
TOPIC 4: PROMETHEUS & GRAFANA: MONITORING & THEO DÕI METRIC
TOPIC 5: FLUENTD: LOG COLLECTOR
TOPIC 6: CI/CD – GITHUB ACTION
TOPIC 7: Kubernestes
TOPIC 8: Kubernetes on Cloud

 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn