[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]


Share Khóa Học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn Của Hocvien.chattrix.net của giảng viên Đỗ Bá Huy

Share Khóa học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn gồm những bài giảng mới nhất trong tháng 10/2022. Đây là Khóa học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn chia ra làm 2 phần: 1. Online 2. Support 1:1 Đây là bộ video hướng dẫn cách cài đặt kĩ thuật chatbot để tư vấn bán hàng tự động giúp cho bạn tăng tỉ lệ chốt đơn bằng Chatbot chăm sóc lại KH cũ chưa mua.

Share Khóa Học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn Của Hocvien.chattrix.net

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn

✅ Bạn sẽ biết cách xây dựng 1 quy trình tư vấn bán hàng tự động bằng phần mềm chatbot hoàn toàn miễn phí mà tôi chia sẻ cho bạn.

✅ Bạn sẽ sở hữu công thức tăng lợi nhuận từ 300-2 tỷ/năm nhờ ứng dụng CÔNG NGHỆ CHATBOT kết hợp quy trình Chattrix.

✅ Bạn sẽ có được hệ thống báo cáo kết quả của từng kịch bản bán hàng hoàn toàn tự động giúp bạn đánh giá và điều chỉnh kịch bản chính xác.

✅ Bạn sẽ trở thành 1 chuyên gia tối ưu tỉ lệ chốt đơn cho chính shop bán hàng ở trên FB messenger của bạn.

✅ Bạn sẽ giúp được từng nhân sự làm việc chủ động, nâng cao hiệu suất và kết quả x2 x3 lần so với trước kia.

Nội Dung Khóa Học Chattrix Gia Tăng Tỉ Lệ Chốt Đơn

Chương 1: Giới thiệu về khóa học.
2 bài học
Chương 2: Xây dựng kịch bản cho danh sách khách hàng tiềm năng.
8 bài học
Chương 3: Xây dựng kịch bản tư vấn tự động.
4 bài học
Chương 4: Xây dựng kịch bản chăm sóc khách hàng tự động.
5 bài học
Chương 5: Xây dựng hệ thống phân loại khách hàng tự động.
3 bài học
Chương 6: Tìm hiểu cách xây dựng hệ thống chatbot chuyên sâu.
10 bài học
Chương 7: Cập nhật các vấn đề cần xử lý.
1 bài học
Chương 8: Gửi tin nhắn hàng loạt chăm sóc KH cũ.
6 bài học
Chương 9: Đồng bộ Web – Bot
1 bài học
Chương 10: Update.

4 bài học 

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn