[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]99,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Capcut PC Quạ HD Mới Toanh

Share Khóa Học Capcut PC Quạ HD Mới Toanh gồm những video bài giảng hết sức đăc biệt và mới nhất đến thời điểm hiện tại. Khóa học giúp bạn hiểu sâu hơn, kỹ hơn và TẤT TẦN TẬT những gì mà capcut mang lại cho sự sáng tạo, tạo trend của thế giới trẻ hiện nay.

Share Khóa Học Capcut PC Quạ HD Mới Toanh

Nội Dung Khóa Học

Bài 0: Giới Thiệu Capcut Pc
Bài 1: Flow Edit + Deadline
Bài 2: Những thông số của 1 video
Bài 3: Khởi đầu của tất cả Project
Bài 4: Những giao diện Project
Bài 5: Những kiến thức về phần mềm
Bài 6: Tối ưu không gian Work Space của Capcut
Bài 7: Âm thanh Audio – Sound fx
Bài 8: Âm thanh Capcut
Bài 9: Text và Caption
Bài 10: Làm đẹp Beauty
Bài 11: Effect – Transition
Bài 12: Tốc độ Velocity
Bài 13: Keyframe
Bài 14: Auto Cutout : Tách và Nền
Bài 15: Màu sắc
Bài 16: Proxy và Render

Bao gồm 16 video bài giảng kèm theo video mẫu để thực hành


Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn