[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]8,999,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

SHARE KHÓA HỌC KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE PROGRAM – PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH của mastering-da.com

share khóa học BUSINESS INTELLIGENCE PROGRAM của giảng viên MS. Phương Thảo Former Business Analytics Manager @SIFT Analytics Group và Mr. Trình Nguyễn
Former Head of Sales Operation @Unilever Food Solutions

SHARE KHÓA HỌC KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE PROGRAM

NỘI DUNG KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE PROGRAM GỒM 21 BUỔI ZOOM TRỊ GIÁ 15TR

NỘI DUNG KHÓA HỌC BUSINESS ANALYTICS

CHƯƠNG 1
Giới thiệu tổng quan về Business Intelligence (BI Fundamentals)
1. Các khái niệm cơ bản trong ngành Business Intelligence & Data Analytics.
2. Hiểu được ứng dụng thực tiễn và vai trò của Business Intelligence trong doanh nghiệp, những điều cần lưu ý khi ra quyết định kinh doanh với dữ liệu.
3. Làm quen công nghệ Power Query trên Excel vs Power BI (ETL).
4. Sử dụng Power Query làm sạch dữ liệu & Data Model để chuẩn hóa mô hình dữ liệu (Data Preparation, Data Modeling, Part 1&2 in DA100 Program), hệ thống các kĩ thuật để làm đầy đủ, đảm bảo số liệu chính xác trước khi bắt tay vào phân tích.

CHƯƠNG 2
Thống kê trong kinh doanh ứng dụng trong BI (Business Statistics)​
1. Những khái niệm về xác suất, thống kê quan trọng khi làm Business Intelligence.
2. Những lỗi cần tránh trong xác suất, thống kê khi phân tích dữ liệu.
3. Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy luận.
4. Ứng dụng kiến thức Xác suất thống kê trong quyết định kinh doanh (Application to Business Decisions).

CHƯƠNG 3
Phân tích mô tả dữ liệu kinh doanh (Descriptive Analytics)​
1. Những cấu trúc thường dùng để hệ thống vấn đề phân tích (Structure Thinking in Data Analytics), các kĩ thuật chuyên sâu để xây dựng mô hình tư duy phân tích theo chuẩn MBB. Việc tư duy phân tích đúng ngay từ đầy giúp cho việc phân tích hiệu quả và có nhiều giá trị cho doanh nghiệp hơn.

2. Hệ thống các kỹ thuật Descriptive Analytics trong Business Intelligence (Confidential), đảm bảo học viên hệ thống được quy trình phân tích bài bản chuyên nghiệp, giúp hiểu chuyên sâu và khoa học về dữ liệu kinh doanh.

2. Những lỗi cần tránh trong xác suất, thống kê khi phân tích dữ liệu.
3. Phân biệt thống kê mô tả và thống kê suy luận.
4. Ứng dụng kiến thức Xác suất thống kê trong quyết định kinh doanh (Application to Business Decisions).

CHƯƠNG 4
Phân tích chẩn đoán dữ liệu kinh doanh (Diagnostic Analytics)
1. Hệ thống các kỹ thuật Diagnostics Analytics trong Business Intelligence (Confidential) , đảm bảo học viên hệ thống được quy trình phân tích bài bản chuyên nghiệp, giúp hiểu chuyên sâu và khoa học về dữ liệu kinh doanh.

CHƯƠNG 5
Trình bày ý tưởng phân tích (Data Visualization & Storytelling)
1. Lý thuyết cơ bản về trực quan hóa dữ liệu (Fundamentals of Data Visualization & Storytelling).
2. Những nguyên tắc trực quan hóa dữ liệu (Essential Visualization Principles).
3. Phân biệt Insights với những nhận xét về dữ liệu, điều kiện để quan điểm phân tích là 1 Insight, các kỹ thuật tìm Insights, mẹo phân tích được tích lũy qua kinh nghiệm làm việc.
4. Nguyên tắc và phương pháp, kỹ năng cần thiết để thiết kế Dashboard, Data Story chuyên nghiệp và khoa học.
5. Visualize & Analyze Data trên Modern Excel vs Power BI – Part 3&4 in DA100 Program.
6. Triển khai dự án BI (Deploy and Maintain Deliverables) – Part 5 in DA100 Program.

CHƯƠNG 6
Dự án thực tế cuối khóa (Business Intelligence Capstone Project)
1. Ngoài rất nhiều bài tập trong suốt 5 modules trước, học viên hoàn thành 11 requirements cuối khóa trên tập Dữ liệu thực tế của công ty trên thị trường (đã được xử lý 1 số thông tin để bảo mật thông tin khách hàng) , từ việc Load Data vào, xử lý Data, đi qua tất cả kỹ thuật phân tích trong BI để tìm Insights, Data Vizualization và cuối cùng trình bày Data Storytelling.
2. Sau khóa học, bạn sẽ có mindmap hệ thống tất cả kỹ thuật phân tích và kiến thức cần thiết để làm Business Intelligence chuyên nghiệp và 1 bộ tài liệu ôn luyện thi DA100 Microsoft do chính Trung Tâm biên soạn và tổng hợp, giúp bạn chuẩn bị tốt nhất cho kì thi về tool DA100.

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn