[masp]VipUnica2022[/masp]


[giaban]199,000đ[/giaban]

[giacu]18,688,000đ[/giacu]


[tinhtrang]Còn hàng[/tinhtrang]

[mota]
COMBO UNICA 2022
[/mota]


[chitiet]

Share Khóa Học Business Intelligence của giảng viên Quyên Phan và Thành Trần

Share Khóa Học Business Intelligence bao gồm những bộ video bài giảng và tài liệu mới nhất đến thời điểm hiện tại.Đến với khóa học này bạn sẽ được cung cấp kiến thức hiện đại và kỹ năng thực tế để làm Business Intelligence (BI)

Share Khóa Học Business Intelligence Cùng Gmartek
Share Khóa Học Business Intelligence Cùng Gmartek

Bạn Sẽ Học Được Gì Từ Khóa Học Này

✅ Sự hiểu biết về quy trình, framework, và kỹ thuật BI

✅ Kiến thức và kỹ năng để truy xuất, chuẩn bị, và phân tích data cho BI

✅ Khả năng trình bày kết quả BI dưới dạng story và visual

✅ Khả năng thực hiện dự án BI trong thực tế

Nội Dung Khóa Học

Nội dung kiến thức và tài liệu khóa học được gói gọn trong 20 buổi học 

Lớp học tiếng Việt. Tài liệu tiếng Anh.

Hình thức: Online

Chọn 1 trong 2 mục dưới để nhận khóa học qua:

[/chitiet]

Ant Green
ĐĂNG NHẬP
Nhận nhiều ưu đãi hơn